Erkenning verkrijgen

Om te starten als energiedeskundige type D moet u slagen voor een centraal examen. Er is geen verplichte basisopleiding.

 • Stap 1

  Slagen voor een centraal examen

  Om te starten als energiedeskundige type D moet u slagen voor een centraal examen.

  • Deelnames aan het centraal examen zijn gratis.
  • Momenteel zijn volgende examens ingepland. In de maanden juli en augustus zullen er geen examens georganiseerd worden.
   • maandag 19 juni 2023, namiddag (volzet)
   • maandag 26 juni 2023, namiddag (volzet)
   • woensdag 6 september, namiddag
   • maandag 9 oktober, namiddag
   • woensdag 8 november, namiddag
   • woensdag 13 december, voormiddag
  • Inschrijven voor een centraal examen gebeurt via de Energieprestatiedatabank.
  • Kandidaat-energiedeskundigen type D moeten zich eerst en eenmalig registreren als Student type D.
   • Ga naar de Energieprestatiedatabank(opent in nieuw venster) en klik onder ‘Registratie’ op ‘Activeren’.
   • Selecteer registratie als student type D.
   • Als u dat gedaan hebt, verschijnt onder ‘Registratie’ de link ‘Inschrijven examen deskundige type D’.
  • U krijgt 2 kansen om te slagen voor het examen. Als u na 2 pogingen nog niet geslaagd bent, moet u 12 maanden wachten voor u opnieuw mag deelnemen. Om dat te vermijden, is het aangewezen voldoende voorbereid te zijn en een opleiding te volgen.


  Deelname aan het examen voorbereiden

 • Stap 2

  Registreren in Energieprestatiedatabank

  • Bent u geslaagd, dan moet u zich registreren als energiedeskundige type D in de Energieprestatiedatabank.
   • U onderschrijft hierbij de verklaring op eer.
   • U sluit een verzekering beroepsaansprakelijkheid af.
   • U kiest of u wenst te verschijnen op de Energiekaart(opent in nieuw venster), zodat potentiële klanten u kunnen terugvinden.
  • Let goed op hoe u zich registreert:
   • als natuurlijk persoon → werken in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid
   • als bestuurder of werknemer van een rechtspersoon → werken voor een firma en onder diens verantwoordelijkheid
  • Hou uw adres- en correspondentiegegevens up-to-date.
  • Hou uw registraties bij uw werkgever(s) up-to-date en laat het VEKA weten wanneer u van werkgever veranderd bent.

  Verzekering beroepsaansprakelijkheid

  • Als energiedeskundige bent u verplicht om een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten bij de start van de werkzaamheden.
  • Deze verzekering kan op vrijwillige basis aangevuld worden met andere aansprakelijkheidsverzekeringen.
 • Stap 3

  Aanmelden in de EPC NR softwaretoepassing

  • Na aanmelden in de EPC NR softwaretoepassing kunt u kiezen in welke hoedanigheid u EPC’s wilt opmaken: als natuurlijk persoon of onder een rechtspersoon.
  • Wie wenst op te treden als energiedeskundige type D voor een bepaalde onderneming, zal de validatie van die onderneming nodig hebben. Hiervoor moeten volgende stappen gevolgd worden:

  Zowel als natuurlijk persoon als rechtspersoon werkzaam? Wissel van profiel door af te melden en opnieuw aan te melden en de juist keuze qua hoedanigheid te maken.

Methodiek en opleidingsmateriaal

De grote lijnen van het EPC NR zijn samengevat in 3 presentaties:

Het EPC NR wordt opgesteld via een door het VEKA vastgelegde methodiek:

 • De basis voor de berekening van het energielabel (aandeel hernieuwbare energie) en de energiescore liggen vast in de Formulestructuur EPC Niet-Residentieel(PDF bestand opent in nieuw venster) (zoals gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 12 december 2022).

 • Het Inspectie- en Meetprotocol EPC Niet-Residentieel(PDF bestand opent in nieuw venster) (zoals gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 12 december 2022) beschrijft hoe u een gebouw moet inspecteren en hoe u de invoergegevens moet bepalen. Er zijn nog een aantal beperkte wijzigingen aangebracht ten opzichte van vorige versie:

  • I.4.2.1: Er werden een aantal bijkomende normen toegevoegd voor de berekening van lichte gevels.

  • II.7.4.4.1: Er werd verduidelijkt dat bomen en planten niet meegenomen worden als zonwerking.

  • V.1.3: De term “Schildeel in skeletbouw” werd wat meer toegelicht.

  • V.1.5: Er werd een mogelijkheid toegevoegd om “isolatie onbekend” in te voeren.

  • VII.3.1: Er werd wat bijkomend uitleg rond WKK toegevoegd.

  • VIII: Er werd wat bijkomende uitleg rond de invoer van start- en eindmeterstand toegevoegd.

 • Het inspectieprotocol beschrijft enkel de strikt noodzakelijke basismethodiek, en kan voor een goed begrip best samen gelezen worden met deze Syllabus EPC Niet-Residentieel(PDF bestand opent in nieuw venster). Deze syllabus werd op basis van veelgestelde vragen uitgebreid. De nieuwe stukken staan in kleur, en zijn voorzien van een * zodat u daar makkelijk op kan zoeken.

 • Meer informatie over hoe de indeling in gebouwen en gebouweenheden moet gebeuren, en welke de link is met het Gebouwenregister, vindt u in ‘Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)(PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Vrije opleiding

Er is geen verplichte basisopleiding vastgelegd voor de erkenning als energiedeskundige type D.

Leeromgeving software