Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kwaliteitsacties EPC EPC-pedia

Kwaliteitsacties EPC

Om de kwaliteit van de EPC’s te verbeteren, kondigde de Vlaamse Regering in september 2023 enkele actiepunten aan die invloed hebben op de uitoefening van het beroep van energiedeskundige. Na overleg tussen de beroepsfederaties en het VEKA werden de nieuwe regels voor energiedeskundigen eind december definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

Enkel erkende energiedeskundigen op plaatsbezoek

Voor de opmaak van het EPC is het uitvoeren van een plaatsbezoek verplicht. Enkel erkende energiedeskundigen type A of type D mogen deze inspectie en opmetingen ter plaatse uitvoeren. Personen die niet erkend zijn als energiedeskundige, bijv. een administratieve medewerker, mogen het plaatsbezoek en de opmeting niet uitvoeren.

Deze voorwaarde gaat in op 1 januari 2025.

Onafhankelijke, objectieve en neutrale energiedeskundigen

Energiedeskundigen type A of D vervullen hun opdracht onafhankelijk, objectief en neutraal ten aanzien van de opdrachtgever.

 • Tijdens het contact met de opdrachtgever doen ze geen commerciële voorstellen over energieleveringen aan de gebouweenheid, of over de energiebesparingen die in het energieprestatiecertificaat worden aanbevolen.
 • Het onafhankelijk, objectief en neutraal vervullen van de opdracht als energiedeskundige is onverenigbaar met het beroep van aannemer voor het gebouw of de gebouweenheid waarvoor hij werken uitvoert. Ieder mandaat, iedere functie of activiteit, al dan niet bezoldigd, in dienst van een aannemingsbedrijf dat werken uitvoert aan hetzelfde gebouw of dezelfde gebouweenheid als waarvoor het energieprestatiecertificaat wordt opgemaakt, is verboden voor energiedeskundigen.
 • Het onafhankelijk, objectief en neutraal vervullen van de opdracht als energiedeskundige is onverenigbaar met het opmaken van een energieprestatiecertificaat voor een gebouw of gebouweenheid waarvoor hij of zij een overeenkomst tot verkoop-, aankoop-, verhuur- en huurbemiddeling sluit of reeds gesloten heeft, alsook onverenigbaar met het opmaken van een energieprestatiecertificaat voor een gebouw of gebouweenheid waarvoor hij of zij een syndicusovereenkomst zoals vermeld in art. 3.89, §1, 2de lid van het Burgerlijk Wetboek sluit of reeds gesloten heeft.
  Ieder mandaat, iedere functie of activiteit, al dan niet bezoldigd, in dienst van een vastgoedbemiddelaar die de verkoop-, aankoop-, verhuur- en huurbemiddeling op zich neemt of die de taak van syndicus opneemt voor hetzelfde gebouw of dezelfde gebouweenheid als waarvoor het energieprestatiecertificaat wordt opgemaakt, is verboden voor energiedeskundigen.

Energiedeskundigen kunnen de onverenigbare handelingen niet rechtstreeks en evenmin onrechtstreeks of met een tussenpersoon verrichten.

Deze voorwaarde gaat ten vroegste in op 1 juli 2026. De datum zal worden vastgelegd door de minister.

Lesgevers ook energiedeskundige type A

Lesgevers van erkende opleidings- en vormingsinstellingen voor energiedeskundigen type A die opleidingsonderdelen gerelateerd aan het inspectieprotocol voor energiedeskundigen type A, de certificatiesoftware en de energieprestatiecertificatendatabank doceren, moeten erkend zijn als energiedeskundige type A.

Deze voorwaarde gaat in op 1 januari 2025.

Centraal examen

Examens voor energiedeskundigen type A en type D worden vanaf januari 2025 opnieuw door de Vlaamse overheid georganiseerd.

 • (Kandidaat-)Energiedeskundigen kunnen zich voor deze examens inschrijven via een webapplicatie van het VEKA. Deze webapplicatie komt tegen het einde van 2024 online.
 • De kost van het examen zal 300 euro bedragen.
 • Om te slagen voor het examen, moet de (kandidaat-)energiedeskundige een totaalscore van minstens 60% halen op het examen en minstens 50% op elk onderdeel van het examen.
 • Energiedeskundigen die niet slagen voor het centraal examen, kunnen zich maar één keer opnieuw inschrijven om een nieuw examen af te leggen.
 • Opnieuw niet geslaagd?
  • Energiedeskundige type A: U moet de opleiding opnieuw volgen, waarna u zich opnieuw kunt inschrijven voor het examen.
  • Energiedeskundige type D: na een wachttermijn van zes maanden kunt u zich opnieuw inschrijven voor het centraal examen.

Periodiek examen om de vijf jaar

Om uw erkenning als energiedeskundige type A of type D te kunnen behouden, zult u periodiek opnieuw een examen moeten afleggen om te bewijzen dat u over voldoende (praktijk-)kennis beschikt en van de laatste wijzigingen en nieuwigheden op de hoogte bent.

 • Elke energiedeskundige (type A en type D) moet om de 5 jaar slagen in een periodiek examen.
 • Energiedeskundigen type A die erkend zijn voor 1 januari 2025 moeten slagen voor dit examen uiterlijk op een van de volgende data, namelijk de datum die het laatst verstrijkt
  • 1 juli 2026
  • vijf jaar vanaf de datum van hun laatst geslaagde examen.
 • Energiedeskundigen type A die voor 1 juli 2021 geslaagd zijn voor het examen, moeten dus uiterlijk 1 juli 2026 opnieuw slagen voor het examen. Energiedeskundigen die bijv. in 2023 geslaagd zijn, moeten ten laatste in 2028 opnieuw slagen voor het examen.
 • Om te slagen voor het examen, moet de energiedeskundige een totaalscore van minstens 60% halen op het examen en minstens 50% op elk onderdeel van het examen.
 • Energiedeskundigen die niet slagen voor het centraal examen, kunnen zich maar één keer opnieuw inschrijven om een nieuw examen af te leggen op voorwaarde dat de termijn hierboven vermeld nog niet verstreken is.
 • Bij energiedeskundigen die op beide examens niet geslaagd zijn, wordt rekening gehouden met de hoogste totaalscore van de afgelegde examens.
  • Totaalscore van minder dan 40%?
   • Energiedeskundige type A: U moet de opleiding opnieuw volgen, waarna u zich opnieuw kunt inschrijven voor het examen.
   • Energiedeskundige type D: na een wachttermijn van zes maanden kunt u zich opnieuw inschrijven voor het centraal examen.
  • Totaalscore tussen 40% en 60% of totaalscore van minstens 60%, maar geen 50% op één of meerdere onderdelen van het examen? U kunt zich binnen het jaar nadat de termijn verstreken is nog één keer inschrijven voor het examen. Slaagt u nog niet?
   • Energiedeskundige type A: U moet de opleiding opnieuw volgen, waarna u zich opnieuw kunt inschrijven voor het examen.
   • Energiedeskundige type D: na een wachttermijn van zes maanden kunt u zich opnieuw inschrijven voor het centraal examen.

Uitbreiding basisopleiding energiedeskundige type A

De basisopleiding voor energiedeskundigen type A wordt uitgebreid van 50 naar 100 lesuren:

 • Regelgevend kader (4 uur)
 • Toepassingsgebied (4 uur)
 • Inleiding tot bouwfysica (3 uur)
 • Inleiding tot technische installaties (3 uur)
 • Het inspectieprotocol (46 uur)
 • Werking van de certificatiesoftware (7 uur)
 • Werking van de energieprestatiedatabank (2 uur)
 • Oppervlaktebepaling (6 uur)
 • Communicatie tussen energiedeskundige en eigenaar (3 uur)
 • Praktijkoefeningen met plaatsbezoeken (22 uur)

Deze voorwaarde treedt in werking op 1 september 2025.