Gedaan met laden. U bevindt zich op: Examen kandidaat energiedeskundige type A organiseren Vormings-, opleidings- en exameninstellingen

Examen kandidaat energiedeskundige type A organiseren

Het slagen voor het examen tot energiedeskundige type A is één van de drie erkenningsvoorwaarden aan de slag te kunnen als energiedeskundige type A. Na het behalen van het getuigschrift van de basisopleiding heeft de kandidaat-energiedeskundige 12 maanden de tijd om te slagen voor het examen en zich als energiedeskundige type A te registeren in de energieprestatiedatabank van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Een kandidaat-energiedeskundige type A moet het examen afleggen bij een door het VEKA erkende exameninstelling.

Erkenningsvoorwaarden exameninstelling

Om door het VEKA te worden erkend als exameninstelling voor energiedeskundige type A moet een exameninstelling minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • erkend zijn als opleidingsinstelling voor energiedeskundigen type A
 • een examen organiseren over de opleidingsonderdelen
 • beschikken over de nodige faciliteiten en materialen om het examen te kunnen aanbieden.

De aanvraag wordt door de opleidingsinstelling ingediend met het aanvraagformulier dat het VEKA ter beschikking stelt. Het examen peilt minstens naar de onderwerpen zoals vastgelegd in bijlage 1/1 van het ministerieel besluit van 28 december 2018(opent in nieuw venster).

Omdat de opleidingsinstelling persoonsgegevens van de energiedeskundigen uitwisselt, moeten de behandeling van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van personenwagens worden nageleefd.

Het VEKA kan de erkenning van het examen intrekken als de exameninstelling niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of de verplichtingen vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 18 december 2018 niet worden nagekomen. De organisator van het examen wordt vooraf gehoord. De beslissing wordt gemotiveerd en bij besluit van het hoofd van het VEKA vastgelegd.

Zie ministerieel besluit van 28 december 2018 artikel 26(opent in nieuw venster), artikel 27(opent in nieuw venster), artikel 28(opent in nieuw venster).

Erkenning aanvragen

 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier voor erkenning exameninstelling(Word bestand) in en maak de nodige bijlagen op.

  Volgende documenten moeten toegevoegd worden aan de aanvraag:

  • gegevens van andere personen, als er meer dan 1 persoon het examen en de deelnemers invoert in de energieprestatiedatabank
  • opbouw en aanpak van het examen, de examenvragen en de beoordeling van de antwoorden
  • beschrijving van de faciliteiten en hulpmiddelen voor de gekozen aanpak
  • concreet voorbeeldexamen
  • examenreglement dat publiek aan de kandidaten van het examen ter beschikking wordt gesteld en de link naar het examenreglement en de examendata
  • beschrijving van de manier waarop er met fraude, klachten en geschillen omgegaan wordt.
 • Stap 2

  Verzend het aanvraagdossier via e-mail met als onderwerp ‘Erkenningsaanvraag - Examen - Energiedeskundige type A’ naar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

 • Stap 3
  • Het VEKA onderzoekt de aanvraag binnen de 60 dagen. Tijdens het onderzoek kan het VEKA aanvullende inlichtingen en documenten vragen.
  • Het VEKA doet bij besluit van het hoofd van het VEKA uitspraak over de aanvraag.

Elke wijziging in de werkwijze die tot de erkenning van het examen geleid heeft, wordt meteen aan het VEKA gemeld.

Registratie als medewerker exameninstelling

 • Stap 1

  Ga naar www.energieprestatiedatabank.be(opent in nieuw venster) en meld u aan.

  Aanmelden kan via:

  • eID en kaartlezer
  • itsme
  • beveiligingscode via mobiele app
  • beveiligingscode via sms
 • Stap 2

  Waar vindt u het registratiescherm?

  • Is het de eerste keer dat u zich registreert op de energieprestatiedatabank? U ziet na aanmelden meteen het registratiescherm.
  • Bent u al onder een andere vorm geregistreerd op de energieprestatiedatabank? Kies links bovenaan voor ‘Registratie toevoegen’.

  Kies voor de rol ‘Medewerker opleidingsinstelling/exameninstelling’ en klik op ‘Volgende’.

 • Stap 3

  Na het kiezen van de rol krijgt u een scherm met drie tabbladen te zien:

  • Tabblad persoonsgegevens

   Hier worden uw persoonlijke gegevens getoond, die gekoppeld zijn aan uw rijksregisternummer. Deze gegevens worden louter getoond als identificatie van u als persoon. Deze gegevens worden verder niet meer gebruikt door de databank, omdat u een registratie zal aanmaken als medewerker van een instelling.

  • Tabblad Opleidingsinstelling/exameninstelling

   Hier vult u het KBO-nummer in van de instelling waarvoor u optreedt. U gebruikt bij het invullen enkel cijfers (geen BE-notatie en geen punten).

   Bijvoorbeeld: BE0478.123.456 wordt 0478123456

   Na het drukken op ‘ophalen gegevens’ worden de firmagegevens uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen opgehaald en getoond.

  • Tabblad Correspondentiegegevens

   Hier vult u de correspondentiegegevens in waarop het VEKA u mag contacteren. U kunt hierbij – als u dit wenst – de firmagegevens of uw persoonlijke adresgegevens kopiëren.

   Het VEKA zal de berichten in verband met het goedkeuren van uw registratie naar het e-mailadres sturen dat u hier ingeeft.

 • Stap 4
  • Na het doorlopen van alle tabbladen drukt u onderaan op ‘Toevoegen’.
  • U krijgt een overzicht van alle ingevulde gegevens. Door op de knop ‘bevestigen’ te drukken, bevestigt u de gegevens.
  • De aanvraag voor een registratie op de energieprestatiedatabank is hiermee verzonden, maar nog niet gevalideerd door het VEKA.
 • Stap 5
  • In een volgende fase zal het VEKA (doorgaans binnen de week) uw registratie als medewerker vormingsinstelling of opleidingsinstelling/exameninstelling goed- of afkeuren.
  • Hierna ontvangt u van de energieprestatiedatabank een e-mail met de melding of uw registratie werd goed- of afgekeurd.

Opleiding aanmaken en deelnemerslijst opladen in de energieprestatiedatabank

Uiterlijk 1 week na het examen moet een medewerker van de erkende exameninstelling een lijst opladen in de energieprestatiedatabank met de volgende gegevens:

 • gegevens van alle aanwezige deelnemers van het examen (zowel geslaagde als niet geslaagde deelnemers)
 • gegevens van de opleiding
 • gegevens van de lesgever van de opleiding
 • gegevens van het examen.
 • Stap 1
  • Kies voor ‘Nieuwe opleiding’ op de startpagina
  • Vul de gegevens van de opleiding in:
   • naam opleiding: Als uw opleidingsinstelling meerdere opleidingen heeft die erkend zijn, geeft u in de naam van de opleiding aan dat het om een op zich staande opleiding gaat of om een opleiding die geïntegreerd is in een andere opleiding. Voorbeelden zijn: opleiding tot energiedeskundige type A, opleiding tot voor energiedeskundige type C, geïntegreerd in de bachelor ‘xxx’, aanvullende opleiding tot verslaggever.
   • beschrijving: geef hier een korte beschrijving van de opleiding
   • opleidingsinstelling/exameninstelling: wordt automatisch getoond
   • status: als een bepaalde opleiding niet meer gegeven wordt, kan deze op ‘niet actief’ gezet worden. Er kunnen geen deelnemerslijsten meer opgeladen worden. Als de erkenning van een exameninstelling wordt ingetrokken, zet het VEKA de status op ‘niet actief’.
   • registratierol: doelpubliek van de opleiding/het examen: energiedeskundige type A.
  • Klik op ‘Opslaan’ en maak de opleiding aan.
   • Op de startpagina vindt u onder ‘Mijn opleidingen’ een overzicht van de door uw opleidingsinstelling aangemaakte opleidingen.
   • Hier kunt u de gegevens van de opleiding wijzigen en de deelnemerslijsten opladen.
  • Enkel een door het VEKA erkende opleiding (besluit van de administrateur-generaal) mag worden aangemeld als opleiding door de opleidingsinstelling.
  • Deze door het VEKA erkende opleiding moet slechts éénmaal worden aangemeld in de energieprestatiedatabank. Ook als deze opleiding in de loop van het jaar of door de jaren heen meermaals wordt gegeven. Eenmaal aangemeld, kunnen de deelnemerslijsten van het examen bij de opleiding opgeladen worden.
 • Stap 2
  • Op dit tabblad moet u de algemene gegevens van de opleidingsinstelling invullen:

   • naam opleidingsinstelling
   • maatschappelijke zetel
   • BTW-nummer (= KBO nummer, 11 cijfers zonder BE en zonder punten)
   • locatie van de opleiding
   • verantwoordelijke voor de opleiding.
   • Naam van de opleiding:
    • Zorg ervoor dat de naam exact overeenkomt met de naam die u hebt gegeven aan de opleiding die u in de energieprestatiedatabank hebt aangemaakt
    • zie stap 1 voor hoe u dit moet doen.
   • Registratierol:
    • Hiermee wordt bedoeld voor welke rol de opleiding en het examen bedoeld is.
    • U kunt de volgende mogelijkheden invullen :
     • Deskundige type A
     • EPB als verslaggever.
   • overzicht van alle deelnemers (zowel de geslaagde als niet geslaagde deelnemers) aan het examen en de lesgever(s) van de opleiding
   • 4 delen:
    • persoonsgegevens:
     • rijkregisternummer (zonder spaties of punten)
     • naam en voornaam
    • opleidingsgegevens (moet niet ingevuld worden voor geschorste energiedeskundigen)
     • startdatum: datum van de eerste dag (van het eerste deel) van de opleiding
     • einddatum: datum van de laatste dag (van het laatste deel) van de opleiding
     • datum getuigschrift
    • lesgever (enkel invullen bij lesgevers, blanco laten bij overige deelnemers)
     • indicatie lesgevers: ja
     • aantal gedoceerde uren en minuten: deze uren tellen mee voor de permanente vorming voor de lesgevers
    • examengegevens
     • datum: datum waarop (laatste dag van) het examen georganiseerd werd
     • resultaat examen totaal in procenten
     • status examen: geslaagd/niet-geslaagd
 • Stap 3
  • Klik op ‘Mijn opleidingen’ op de startpagina.

  • Zoek de gewenst opleiding in het overzicht van de door uw opleidingsinstelling erkende opleidingen.
  • Klik op de tweede actieknop met de paperclip.
  • U krijgt een scherm te zien met bovenaan het detail van de opleiding en daaronder enkele knoppen, waarmee u de deelnemerslijsten kunt opladen.
  • Als de opleidingsinstelling waarvoor u optreedt nog niet erkend is als exameninstelling, zult u deze knoppen niet zien en kunt u de deelnemerslijsten dus ook niet opladen.
  • Navigeer via de knop ‘Bladeren’ naar de plaats op uw computer waar het sjabloon is opgeslagen
  • Selecteer het juiste bestand en klik op ‘Opladen’.
  • Als uw deelnemerslijst niet correct werd samengesteld en dus fouten bevat, krijgt u na het opladen een rode foutmelding per verkeerde invoerwaarde.

  • U moet in dat geval de invulwaarde in de Excel aanpassen, het bestand terug opslaan en opnieuw doorsturen naar de energieprestatiedatabank.

  • Enkel foutloze bestanden worden opgeladen op de databank.

  • Als het bestand geen fouten bevat, ziet u de Excel met deelnemers in het overzicht staan.
  • Op dat moment zijn de gegevens met betrekking tot de opleiding en het examen van de energiedeskundige of verslaggever aangevuld in de Energieprestatiedatabank.
  • De energiedeskundige of verslaggever krijgt een automatische bevestiging van het VEKA dat de resultaten van het examen zijn opgeladen.