Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erfgoedpremie via oproep (voor ingrijpende werken)

Erfgoedpremie via oproep (voor ingrijpende werken)

Wilt u een erfgoedpremie aanvragen voor grote, uitgebreide beheers- of restauratiewerken aan beschermd onroerend erfgoed en passen de werken binnen het thema van een oproep, dan kunt u deelnemen aan die oproep. Er hangt geen maximumbedrag vast aan de erfgoedpremie via thematische oproep.

Voorwaarden

Uiterlijk op 1 oktober van elk jaar lanceert de Vlaamse minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed één of meerdere oproepen. Het agentschap Onroerend Erfgoed specifieert het thema, de doelstelling, de doelgroep, het budget en de deelnemingsvoorwaarden van elke specifieke oproep.

Procedure

Een oproep bestaat uit twee rondes: een preselectieronde en de definitieve indiening. Meer informatie over de procedure vindt u op de website van Onroerend Erfgoed.

Regelgeving

Decreet van 12 juli 2013 - BVR van 16 mei 2014
Hoofdstuk 11 premies