Wie kan een erkenning aanvragen?

Zowel dienstencheque-ondernemingen als opleidingsverstrekkers kunnen een erkenning aanvragen voor een opleiding.

Voor externe opleidingsverstrekkers geldt vanaf 1 september 2019 de bijkomende voorwaarde van registratie in het ‘Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie".

Dienstencheque-ondernemingen kunnen een erkenning aanvragen zowel voor opleidingen die ze zelf geven, als voor opleidingen van externe opleidingsverstrekkers.

Kwaliteits- en Registratiemodel

Vanaf 2 september 2019 moeten opleidingsverstrekkers voldoen aan het nieuwe kwaliteits-en registratiemodel dat vanaf die datum wordt ingevoerd in beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Bent u een externe opleidingsverstrekker en vraagt u na 2 september 2019 een goedkeuring aan van een opleiding, dan moet u voor de aanvraag van een goedkeuring van een opleiding eerst geregistreerd zijn als dienstverlener binnen het kwaliteits- en registratiemodel van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

Overgangsperiode:

Bent u een externe opleidingsverstrekker en heeft u op 2 september 2019 een erkende opleiding in de databank van het Opleidingsfonds Dienstencheques? Dan heeft u tijd tot en met 1 september 2021 om aan het kwaliteits- en registratiemodel te voldoen. Opleidingen gegeven vanaf 2 september 2021 door deze externe opleidingsverstrekkers die niet in orde zijn, worden niet langer terugbetaald en zullen ook worden verwijderd van onze website, waardoor ze niet meer in de zoekfunctie zullen verschijnen. Vanaf dat de externe opleidingsverstrekker zijn kwaliteitsregistratie in orde brengt, kunnen goedgekeurde opleidingen die hierna plaatsvinden, opnieuw worden terugbetaald en gepubliceerd op de website.

Welke opleidingen kunnen erkend worden? 

De opleiding wordt enkel erkend als ze te maken heeft met de taken die dienstenchequewerknemers uitvoeren. Het gaat om opleidingen over:

 • omgaan met klanten
 • ergonomie
 • veiligheid en hygiëne
 • kennis van het Nederlands, Frans of Duits
 • efficiënt organiseren
 • communicatie, houding en assertiviteit
 • EHBO

Worden niet erkend: opleidingen die geen verband houden met de taken van de werknemer. Ze worden dus ook niet terugbetaald. Voorbeelden zijn opleidingen over:

 • dieetadvies
 • budgetbeheer
 • psychologische bijstand
 • de arbeidsvoorwaarden van de werknemer

Geldigheid van de erkenning

 • Dienstencheque-ondernemingen
  De erkenning geldt enkel voor uw eigen onderneming en blijft onbeperkt geldig. Organiseert u later dezelfde opleiding opnieuw? Dan moet u geen nieuwe aanvraag indienen.
 • Externe opleidingsverstrekkers
  Als uw opleiding wordt erkend, wordt ze voor alle dienstencheque-ondernemingen terugbetaald. Ze verschijnt dan ook in de tool met erkende opleidingen.
  Als externe opleidingsverstrekker dient u geregistreerd te zijn binnen het kwaliteits- en registratiemodel. Indien u niet in orde bent met deze registratie, komen de opleidingen die wel al goedgekeurd zijn, niet meer in aanmerking voor een terugbetaling vanaf 2 september 2021.

Wanneer vraagt u de erkenning aan?

U moet de erkenning aanvragen voor het begin van de opleiding. U doet dat best zo’n 4 maanden op voorhand.

Hoe vraagt u de erkenning aan?

 • Stap 1

  Zorg voor de volgende documenten:

 • Stap 2
 • Stap 3

  Na de aanvraag ontvangt u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Daarin staat of uw dossier volledig is.

  • Is uw dossier niet volledig? Dan hebt u nog 2 maanden om de ontbrekende informatie te bezorgen.
  • Is uw dossier volledig? Dan weet u ten laatste 4 maanden na de ontvangstbevestiging of u de erkenning krijgt.

  Als uw aanvraag tot erkenning een negatief of verdeeld advies krijgt in de Commissie Opleidingsfonds Dienstencheques wordt u hiervan per brief op de hoogte gebracht en heeft u 14 dagen de tijd om schriftelijk te reageren. Op het ogenblik dat dit wordt meegedeeld is de aanvraag nog niet geweigerd. Een opleidingsverstrekker kan ook gevraagd worden om zijn dossier te verdedigen tijdens een vergadering.