Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidskader EVC bij een erkend testcentrum

Beleidskader EVC bij een erkend testcentrum

Bij een EVC-centrum behaal je een bewijs van een beroepskwalificatie(opent in nieuw venster). Een beroepskwalificatie is een officiële beschrijving van wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen.

Je kunt zo’n beroepskwalificatie behalen via:

  1. een onderwijstraject(opent in nieuw venster)
  2. een beroepskwalificerend traject(opent in nieuw venster) dat bestaat uit een opleidingstraject of een EVC-traject

Regelgeving EVC

Een gemeenschappelijk kader voor de erkenning van verworven competenties (EVC)

Op 26 april 2019 werd het decreet over de erkenning van verworven competenties (EVC)(opent in nieuw venster) goedgekeurd.

Op 19 juli 2019 keurde de Vlaamse Regering het besluit over de erkenning van verworven competenties(opent in nieuw venster) (EVC) goed. Zo wordt een gemeenschappelijk kader gecreëerd voor het beoordelen en certificeren van verworven competenties.

Het erkennen van verworven competenties gebeurt in een EVC-traject dat bestaat uit vier stappen:

  • Stap 1: identificeren = het benoemen van competenties,
  • Stap 2: documenteren = het in kaart brengen van competenties,
  • Stap 3: beoordelen = het laten beoordelen van competenties,
  • Stap 4: certificeren = het laten certificeren van competenties.

Een gemeenschappelijk kwaliteitskader voor beroepskwalificerende opleidingen (GKK)

Beroepskwalificerende opleidingen zijn opleidingen waar de competenties aan bod komen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van een beroep. Het gemeenschappelijk kwaliteitskader geldt voor alle beroepskwalificerende trajecten die worden aangeboden door opleidingsverstrekkers of EVC-testcentra buiten het onderwijs.

Op 26 april 2019 werd het decreet over het gemeenschappelijk kwaliteitskader voor beroepskwalificerende opleidingen(opent in nieuw venster) goedgekeurd.

Op 19 juli 2019 keurde de Vlaamse Regering het besluit gemeenschappelijk kwaliteitskader voor beroepskwalificerende opleidingen(opent in nieuw venster) goed.

Vlaamse kwalificatiestructuur

Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij.

In de Vlaamse kwalificatiestructuur(opent in nieuw venster) zijn de kwalificaties ondergebracht op 8 niveaus(opent in nieuw venster), van basisonderwijs tot universiteit. Dat bevordert de transparantie en uitwisselbaarheid van kwalificaties in het opleidingslandschap en op de arbeidsmarkt.

Er zijn beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties. Een beroepskwalificatie bepaalt wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen. Een onderwijskwalificatie geeft weer wat je moet kennen en kunnen om verdere studies aan te vatten, te functioneren in onze maatschappij of een bepaald beroep uit te oefenen.

De Vlaamse Regering erkent de beroeps- en onderwijskwalificaties. Je vindt ze in de kwalificatiedatabank(opent in nieuw venster).

Dankzij de Vlaamse kwalificatiestructuur heeft Woodwize zijn ambitie kunnen waarmaken om alle vormen van opleidingen maximaal op elkaar af te stemmen. Enkel via die afstemming wordt een Leven Lang Leren echt mogelijk gemaakt!

Bart De Waele

Consulent Woodwize

Europese context

EVC kadert binnen een Europees beleid van levenslang leren en het valideren van alle vormen van leren. Europa geeft de lidstaten richtlijnen voor EVC. Die richtlijnen worden niet opgelegd maar zijn een praktische ondersteuning.