Gedaan met laden. U bevindt zich op: EVC-traject voor beroepskwalificatie kinderbegeleider baby's en peuters

EVC-traject voor beroepskwalificatie kinderbegeleider baby's en peuters

Inhoud beroep

De kinderbegeleider baby’s en peuters voedt de baby’s en peuters op en verzorgt hen bij hun aankomst en verblijf in de opvang tot het afhaalmoment. Daarbij zorgt ze voor een stimulerende, veilige, hygiënische en gezonde (speel)omgeving.

De kinderbegeleider baby’s en peuters:

 • ondersteunt en begeleidt de baby’s en peuters bij hun activiteiten, waarbij ze hen stimuleert in hun ontwikkeling en uitgaat van hun talenten en ondernemingszin.
 • geeft kansen aan de baby’s en peuters om hun sociale vaardigheden te oefenen, stimuleert positieve contacten tussen hen onderling en stelt grenzen.
 • herkent de sociaal-emotionele behoeften van baby’s en peuters en speelt erop in zodat ze zich goed voelen.
 • ondersteunt hun algemene ontwikkeling door hun gedrag te observeren, de sociaal-emotionele behoeften te herkennen en erover te reflecteren om het handelen erop af te stemmen.

De ouders worden als eerste opvoeders erkend en ondersteund; ze luistert actief naar hun bezorgdheden. Door op een opbouwende, positieve manier om te gaan en samen te werken met alle belanghebbenden, afspraken te maken, feedback te vragen en erover te reflecteren kan de werking van de kinderopvang verder verbeterd worden.

Info EVC-traject

In de EVC-standaard kinderbegeleider baby’s en peuters(PDF bestand opent in nieuw venster) vind je gedetailleerde info over het EVC-traject.

Als je bij een EVC-testcentrum je ervaring als kinderbegeleider baby’s en peuters wil aantonen, doe je dat aan de hand van een praktijkproef, een rollenspel en een interview. Daarnaast moet je laten zien hoe je zou reageren in een aantal situaties.

De instructietaal bij de proeven is het Nederlands.

Je moet:

 • verschillende momenten organiseren en begeleiden:
  • een begeleid spelmoment
  • een vrij spelmoment
  • een eetmoment
  • een rustmoment
  • een verzorging.
 • correct omgaan met collega’s en ouders.