Gedaan met laden. U bevindt zich op: EVC-traject voor beroepskwalificatie verzorgende (enkel met aanvullende opleiding)

EVC-traject voor beroepskwalificatie verzorgende (enkel met aanvullende opleiding)

Inhoud beroep

De verzorgende ondersteunt de cliënt en zijn omgeving bij de activiteiten van het dagelijks leven op het vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg en bij activiteiten zowel binnen als buitenshuis.

De verzorgende:

 • werkt samen met de cliënt en communiceert professioneel binnen een cliëntgerichte zorgrelatie,
 • ondersteunt de empowerment en bevordert de zelfredzaamheid van de cliënt,
 • plant en organiseert de zorg van de cliënt en voert die uit volgens het zorg- en ondersteuningsplan,
 • voert de persoonsverzorging uit en neemt daarbij primaire, secundaire en/of tertiaire preventieve maatregelen als dat nodig is,
 • vervult huishoudelijke opdrachten zoals maaltijden bereiden, boodschappen doen, kledij en linnen verzorgen,
 • zorgt voor het woon- en leefklimaat,
 • regelt de ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten.
 • ondersteunt het psychosociale welbevinden van de cliënt en ondersteunt bij de opvoeding.

Info EVC-traject

In de EVC-standaard verzorgende(PDF bestand opent in nieuw venster) vind je gedetailleerde info over het EVC-traject.

Als je bij een EVC-testcentrum je ervaring als verzorgende wil aantonen, doe je dat aan de hand van een praktijkproef met geïntegreerd rollenspel en een interview.

De instructietaal bij de proeven is het Nederlands.

Er zal getest worden of je:

 • de zorg van minimum 1 cliënt kan organiseren:
  • de individuele zorg van de cliënt plannen,
  • afgewerkte en eventuele openstaande taken aan de cliënt rapporteren,
  • administratieve taken uitvoeren,
  • samenwerken met de cliënt,
  • de zelfredzaamheid van de cliënt ondersteunen,
  • de cliënt stimuleren en begeleiden bij minimum één zinvolle tijdsbesteding,
  • de zorg rapporteren in het digitale zorgdossier,
  • de zorg evalueren met inspraak van de cliënt en bijsturen,
  • samenwerken met andere zorgverstrekkers,
  • over het eigen handelen reflecteren en bijsturen,
  • constructief omgaan met feedback,
  • volgens actuele ontwikkelde protocollen binnen de organisatie werken,
  • minimum 1 onderdeel van een maaltijd voor de cliënt bereiden,
  • kledij van de cliënt verzorgen,
  • zorgen voor het woon- en leefklimaat van de cliënt,
  • kiezen welke boodschappen aangekocht worden voor de cliënt, rekening houdend met de boodschappenlijst, de beschikbare voorraden en de (budget)afspraak van de cliënt.
 • EHBO kan uitvoeren in noodsituaties:
  • levensbedreigende situaties herkennen en volgens de voorgeschreven procedure ingrijpen,
  • voor de veiligheid van de cliënt zorgen,
  • interne verantwoordelijken of externe hulpdiensten alarmeren volgens de ernst en toestand van de cliënt,
  • de noodzakelijke eerste hulp toepassen,
  • ingrijpen bij slikstoornissen,
  • BLS (basic life support) met en zonder AED (automatische externe defibrillator) uitvoeren.

Als je een attest van een basisopleiding EHBO kan voorleggen dat niet ouder is dan 5 jaar, hoef je de EHBO-proef niet af te leggen.