Gedaan met laden. U bevindt zich op: EVC-traject voor beroepskwalificatie woningcontroleur

EVC-traject voor beroepskwalificatie woningcontroleur

Inhoud beroep

De woningcontroleur controleert de vereisten van minimale woningkwaliteit van zelfstandige en niet-zelfstandige woningen aan de hand van onderzoeken ter plaatse zodat hij de conformiteit met de normen in de Vlaamse Codex Wonen kan beoordelen. Hij:

 • plant en bereidt de conformiteitsonderzoeken voor
 • voert conformiteitsonderzoeken uit in het kader van woningkwaliteitsbeleid
 • beoordeelt de kwaliteit van een woning in een technisch verslag
 • beheert het woningkwaliteitsdossier in een dossieropvolgingssysteem volgens de geldende regelgeving.

De woningcontroleur werkt meestal alleen en werkt in opdracht van de opdrachtgever. Hij moet zich regelmatig verplaatsen voor het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken. Tijdens die onderzoeken kan de woningcontroleur in aanraking komen met gezondheids- of veiligheidsrisico’s en met moeilijke gesprekspartners. Hij moet flexibel kunnen omgaan met wisselende contexten, eisen, omstandigheden, vereisten, gebeurtenissen … en een veranderend regelgevend kader.

Info EVC-traject

In de EVC-standaard woningcontroleur(PDF bestand opent in nieuw venster) vind je gedetailleerde info over het EVC-traject.

Als je bij een EVC-testcentrum je ervaring als Woningcontroleur wil aantonen, doe je dat aan de hand van een schriftelijke proef, een casus met praktijkgerichte bevraging, een interview en een praktijkproef.

De instructietaal bij de proeven is het Nederlands.

Je moet:

 • vragen beantwoorden op basis van een eigen technisch verslag over de planning en voorbereiding van een conformiteitsonderzoek en het beheren van een woningkwaliteitsdossier in een dossieropvolgingssysteem,
 • gebreken categoriseren op basis van fotomateriaal volgens de methode van de technische verslaggeving,
 • de netto vloeroppervlakte berekenen en de bezettingsnorm bepalen van zelfstandige en niet-zelfstandige woningen, op basis van plannen en doorsneden
 • een papieren planschets van een woning/gebouw maken, de lokalen aanduiden en de woning/het gebouw opmeten,
 • vocht en aarding van elektrische installaties controleren, andere vaststellingen noteren, de nodige metingen voorstellen en de meetresultaten interpreteren, telkens aan de hand van een 360°-opname
 • vragen van klanten over woningkwaliteitsnormen, het conformiteitsonderzoek en het technisch verslag van zelfstandige en niet-zelfstandige woningen schriftelijk beantwoorden
 • standpunten en acties bepalen aan de hand van een fotoreportage i.v.m. het gedrag en de leefomgeving van bewoners en in het geval van onveilige situaties.