Gedaan met laden. U bevindt zich op: EVC-traject voor beroepskwalificatie zorgkundige (enkel met aanvullende opleiding)

EVC-traject voor beroepskwalificatie zorgkundige (enkel met aanvullende opleiding)

Inhoud beroep

De zorgkundige stelt samen met de verpleegkundige en de cliënt een zorgplan op waarbij de zorgprioriteiten bepaald worden.

De zorgkundige:

 • volgt onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op binnen een gestructureerde equipe,
 • begeleidt de cliënt bij de activiteiten van het dagelijks leven,
 • voert gedelegeerde verpleegkundige handelingen uit volgens de wetgeving,
 • staat in voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning van de cliënt,
 • voert zorg uit bij diverse doelgroepen in verschillende contexten zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg,
 • gaat flexibel om met de context en neemt initiatief binnen de grenzen van het wetgevend kader, het kwaliteitskader en de beroepsethiek,
 • is zich ervan bewust dat gemaakte fouten verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de cliënt,
 • ondersteunt het psychosociale welbevinden van de cliënt en ondersteunt bij de opvoeding.

Info EVC-traject

In de EVC-standaard zorgkundige(PDF bestand opent in nieuw venster) vind je gedetailleerde info over het EVC-traject.

Als je bij een EVC-testcentrum je ervaring als zorgkundige wil aantonen, doe je dat aan de hand van een praktijkproef met geïntegreerd rollenspel en een interview.

De instructietaal bij de proeven is het Nederlands.

Er zal getest worden of je:

 • de zorg van minimum 3 cliënten tegelijk kan organiseren:
  • de individuele zorg van de cliënten plannen,
  • samenwerken met de cliënten,
  • de zelfredzaamheid van de cliënten ondersteunen,
  • de cliënten stimuleren en begeleiden bij minimum één zinvolle tijdsbesteding,
  • de zorg rapporteren in het digitale zorgdossier,
  • de zorg evalueren met inspraak van de cliënten en bijsturen,
  • samenwerken met het interdisciplinair team,
  • over het eigen handelen reflecteren en bijsturen,
  • constructief omgaan met feedback,
  • volgens actuele ontwikkelde protocollen binnen de organisatie werken,
  • zorgen voor de voorbereiding, bedeling en het afruimen van de maaltijden van minimum 1 cliënt,
  • zorgen voor patiëntenvervoer van minimum 1 cliënt,
  • minimum 1 kamer reinigen, desinfecteren en ontsmetten, zorgmateriaal reinigen en eenvoudig steriliseren,
  • de leefomgeving van minimum 1 cliënt verzorgen,
 • EHBO kan uitvoeren in noodsituaties:
  • levensbedreigende situaties herkennen en volgens de voorgeschreven procedure ingrijpen,
  • voor de veiligheid van de cliënt zorgen,
  • interne verantwoordelijken of externe hulpdiensten alarmeren volgens de ernst en toestand van de cliënt,
  • de noodzakelijke eerste hulp toepassen,
  • ingrijpen bij slikstoornissen,
  • BLS (basic life support) met en zonder AED (automatische externe defibrillator) uitvoeren.

Als je een attest van een basisopleiding EHBO kan voorleggen dat niet ouder is dan 5 jaar, hoef je de EHBO-proef niet af te leggen.