Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aandachtspunten bij het afleggen van een EVC-traject

Aandachtspunten bij het afleggen van een EVC-traject

Hieronder gaan we in op een aantal factoren die het succesvol afleggen van een EVC-traject kunnen beïnvloeden.

 • De kandidaat moet met de juiste verwachtingen aan EVC beginnen.

  EVC is geen verkort opleidingstraject. Aan de hand van tests worden reeds verworven competenties geëvalueerd. Er worden geen nieuwe competenties aangeleerd tijdens het EVC-traject. EVC kan wel een leertraject verkorten om een bewijs te verkrijgen.

 • De kandidaat wil op eigen initiatief het EVC-traject volgen.

  De motivatie van de kandidaat is een belangrijke factor die meespeelt in het slagen van het EVC-traject. Begeleiders geven aan dat wanneer een kandidaat vanuit de wetgeving of door de werkgever verplicht is om het traject af te leggen om een bepaalde job te mogen uitoefenen, de motivatie niet even groot is als wanneer de kandidaat op eigen initiatief een EVC-bewijs wil behalen.

 • Er is voldoende informatie over het EVC-traject ter beschikking.

  Het is belangrijk dat de kandidaat voldoende informatie en transparantie heeft over deadlines, slaagkansen, de competenties die getest zullen worden en wat er verwacht wordt op de test(s). Die informatie vind je op de pagina met informatie over beroepen.

 • De kandidaat informeert zichzelf voldoende over het traject.

  Naast de beschikbaarheid van informatie over het EVC-traject, moet de kandidaat zelf ook voldoende initiatief nemen om de informatie grondig door te nemen. Begeleiders geven aan dat wanneer een kandidaat de infobrochures, websites enz. doornemen, hij een beter zicht heeft op wat hij kan verwachten en zich beter op het traject kan voorbereiden.

 • De kandidaat kan zijn competenties inschatten (zelfreflectie).

  Het is vaak onvoldoende om te weten welke competenties getest zullen worden tijdens de test(s). Verschillende begeleiders en kandidaten geven aan dat het cruciaal is om na te denken over de eigen competenties en die goed te kunnen inschatten. Kandidaten moeten reflecteren over wat ze al goed kunnen en waar ze nog extra aandacht aan moeten schenken vooraleer ze het EVC-traject afleggen.

 • De kandidaat kan omgaan met stress.

  De EVC-tests kunnen stresserend zijn omdat de kandidaat zich op één moment moet ‘bewijzen’. Het is belangrijk dat hij met die stress kan omgaan.