Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als opleidingscentrum voor technici gasvormige brandstof of vloeibare brandstof

Erkenning als opleidingscentrum voor technici gasvormige brandstof of vloeibare brandstof

U hebt een Vlaamse erkenning nodig als opleidingscentrum: als u een certificaat van bekwaamheid uitreikt voor technici gasvormige brandstof of technici vloeibare brandstof. 

Download de overzichtslijsten met:

Voorwaarden

Om erkend te worden als opleidingscentrum, moet het voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • degelijke procedures hebben om examens te organiseren
  • geschikt technisch personeel hebben
  • een reglementaire examenjury samenstellen.

Meer info over de erkenningsvoorwaarden vindt u in art. 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster) en:

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend opleidingscentrum moet wel voldoen aan een aantal gebruikseisen (=verplichtingen) om de erkenning te kunnen behouden.

Meer info over de gebruikseisen voor erkende opleidingscentra voor technici gasvormige brandstof en technici vloeibare brandstof.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een plaatsbezoek. De leidinggevende ambtenaar van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap neemt een beslissing binnen 90 dagen nadat u het volledige aanvraagdossier indiende.

Kosten

De erkenningsaanvraag is gratis.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)