Voorwaarden

Het Amateurkunstendecreet bepaalt verschillende kunstdisciplines. Concreet verstaat men onder ‘amateurkunsten’ dus de volgende (deel)disciplines:

  • Theater
  • Dans
  • Beeld en beeldende kunst: van film, fotografie en video tot schilder- en beeldhouwkunst
  • Muziek: instrumentale muziek, vocale muziek, lichte muziek, volksmuziek en jazz
  • Letteren

Per (deel)discipline subsidieert de Vlaamse overheid een amateurkunstenorganisatie, die aan dienstverlening en coördinatie doet voor de discipline

Wetgeving

Decreet van 22 december 2000 betreffende de Amateurkunsten.