Voorwaarden

Het Amateurkunstendecreet bepaalt verschillende kunstdisciplines. Concreet verstaat men onder ‘amateurkunsten’ dus de volgende (deel)disciplines:

  • Theater
  • Dans
  • Beeld en beeldende kunst: van film, fotografie en video tot schilder- en beeldhouwkunst
  • Muziek: instrumentale muziek, vocale muziek, lichte muziek, volksmuziek en jazz
  • Letteren

Per (deel)discipline erkent en subsidieert de Vlaamse overheid een amateurkunstenorganisatie, die aan dienstverlening en coördinatie doet voor de discipline. Verder voorziet ze projectsubsidies voor nieuwe disciplines die nog niet werden erkend op basis van het Amateurkunstendecreet.

Daarnaast subsidieert de Vlaamse overheid ook internationale initiatieven van en voor amateurkunstenaars.

In 2021 werd een nieuwe subsidielijn gelanceerd om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Zowel individuele amateurkunstenaars als amateurkunstenverenigingen komen voor deze projectsubsidies in aanmerking.

Procedure

Wetgeving

Decreet van 22 december 2000 betreffende de Amateurkunsten.