Voorwaarden

Het Kunstendecreet biedt subsidies voor podiumkunsten, muziek, beeldende en (multiscreen) audiovisuele kunsten, architectuur en vormgeving, en mengvormen hiervan.

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor subsidie:

  • Individuele kunstenaars
    Individuele kunstenaars worden ondersteund met projecten, beurzen, cultuurkrediet ((opent in nieuw venster))en residenties.
  • Kunstenorganisaties
    Kunstenorganisaties kunnen op meerjarige basis ondersteund worden voor een periode van vijf jaar. Organisaties die niet op meerjarige basis worden ondersteund, kunnen wel voor projectsubsidiëring in aanmerking komen.

Procedure

U kunt online subsidies aanvragen via KIOSK ((opent in nieuw venster)).

Meer info over het gebruik van deze webapplicatie vindt u in de handleiding KIOSK en in het overzicht met veelgestelde vragen. ((opent in nieuw venster))

Op basis van het advies van de beoordelingscommissies (samengesteld uit deskundigen en actieve participanten) beslist de Vlaamse minister van Cultuur voor niet-meerjarige subsidies. Voor meerjarige subsidies formuleert de minister een voorstel aan de Vlaamse Regering, die uiteindelijk beslist.

Uitzonderingen

Kunstvormen op het vlak van literatuur en film vallen niet onder het Kunstendecreet maar behoren tot de bevoegdheid van respectievelijk Literatuur Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)

Wetgeving

Het Kunstendecreet ((opent in nieuw venster)) en het bijhorende uitvoeringsbesluit vormen samen het belangrijkste beleidskader voor de professionele kunsten in de Vlaamse Gemeenschap.