Voorwaarden

Het Kunstendecreet biedt subsidies voor podiumkunsten, muziek, beeldende en (multiscreen) audiovisuele kunsten, architectuur en vormgeving, en mengvormen hiervan.

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor subsidie:

  • Individuele kunstenaars
    Individuele kunstenaars worden ondersteund met projecten, beurzen, kunstenaarstoelagen en residenties.
  • Kunstenorganisaties
    Kunstenorganisaties kunnen op meerjarige basis ondersteund worden voor een periode van vijf jaar. Organisaties die niet op meerjarige basis worden ondersteund, kunnen wel voor projectsubsidiëring in aanmerking komen.

Procedure

U kunt online subsidies aanvragen via de webapplicatie KIOSK (opent in nieuw venster).

Meer info over het gebruik van deze webapplicatie vindt u in de handleiding KIOSK (PDF bestand opent in nieuw venster) en in het overzicht met veelgestelde vragen (PDF bestand opent in nieuw venster).

Subsidies worden toegekend door de politieke overheid, op basis van advies:

  • artistiek-inhoudelijk advies door beoordelingscommissies (samengesteld uit deskundigen en actieve participanten)
  • zakelijk advies door het team Kunsten en Cultureel Erfgoed

Op basis van beide adviezen beslist de Vlaamse minister van Cultuur voor niet-meerjarige subsidies. Voor meerjarige subsidies formuleert de minister een voorstel aan de Vlaamse Regering, die uiteindelijk beslist.

Uitzonderingen

Kunstvormen op het vlak van literatuur en film vallen niet onder het Kunstendecreet maar behoren tot de bevoegdheid van respectievelijk het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Wetgeving

Op 13 december 2013 werd het Kunstendecreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet creëerde ;een nieuw kader voor de ondersteuning van de professionele kunsten in Vlaanderen.