Voorwaarden

Erkenning

Alle private rechtspersonen die een rechtstreekse financiële ondersteuning geven om de vakantie van personen die in armoede leven mogelijk te maken, kunnen een aanvraag tot erkenning als ‘sociaal-toeristische vereniging’ indienen bij Toerisme Vlaanderen.

Op de website leest u aan welke specifieke voorwaarden de vereniging moet voldoen ((opent in nieuw venster)).

Behoud van erkenning

De erkenning blijft geldig zolang de organisatie aan de erkenningsvoorwaarden en aan de bepalingen van het decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan blijft voldoen. De vereniging moet wel jaarlijks bepaalde documenten indienen om de goede werking te staven.

Procedure

Op de website van Toerisme Vlaanderen leest u hoe u een aanvraag indient ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

Erkende sociaal-toeristische verenigingen kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning van Toerisme Vlaanderen. Lees meer over de steunmaatregelen voor sociaal-toeristische verenigingen ((opent in nieuw venster)).