Aanvraag

De aanvraag bestaat uit

 • het aanvraagformulier met

  • een beschrijving van de aard van de dierproeven
  • de gebruikte diersoorten
  • de huisvesting en de lokalen
  • het personeel dat instaat voor de verzorging van de dieren
  • het personeel dat meewerkt aan de dierproeven
  • het opleidingsniveau van de personeelsleden
 • een overzichtsplan van de instelling met de functie van de verschillende lokalen

Pas na een gunstige inspectie ter plaatse door de Dienst Dierenwelzijn, kan een erkenning toegekend worden.

Het aanvraagformulier kunt u aanvragen bij de dienst Dierenwelzijn (opent in uw e-mail applicatie).