Voorwaarden

Enkele belangrijke erkenningsvoorwaarden zijn:

  • Het werkingsgebied moet de jachtterreinen van minstens 5 jachtrechthouders verenigen en moet een oppervlakte van minstens 1.000 hectare beslaan.
  • De wildbeheereenheid moet een wildbeheerplan openstellen.
  • De wildbeheereenheid meldt jaarlijks afschotstatistieken en wildstandgegevens aan de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos.
  • Lokale vertegenwoordigers van natuurverenigingen, de landbouw en de bosbouw worden uitgenodigd op de algemene vergaderingen.

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos staan meer details over de erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster).

Procedure

U stelt een erkenningsdossier samen. Het erkenningsdossier moet de volgende gegevens bevatten:

  • een afschrift van de statuten en hun wijzigingen, voor eensluidend verklaard door de in de statuten aangewezen personen
  • een werkingsverslag over het voorbije kalenderjaar
  • een verklaring van de door de statuten aangewezen personen die de vereniging kunnen binden, waaruit blijkt dat de wildbeheereenheid voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden
  • een verklaring van de voorzitter waaruit blijkt dat de wildbeheereenheid voldoet aan de fiscale en sociale verplichtingen
  • een afschrift van het faunabeheerplan dat door de algemene vergadering bij tweederde meerderheid van stemmen van de leden-jachtrechthouders is goedgekeurd.

Er zijn vier mogelijke data waarop erkenningen kunnen ingaan: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Op het erkenningsaanvraagformulier moet u aanduiden op welke van die vier data u de nieuwe erkenning wenst te laten ingaan.

Het volledige dossier moet, samen met een erkenningsaanvraagformulier(opent in nieuw venster) bezorgd worden aan de provinciale afdeling Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies (AVES) van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Wetgeving

Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering nieuwe uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet goed. Hierdoor werd de jachtregelgeving (opent in nieuw venster)sterk vereenvoudigd.