Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor wildbeheereenheden

Subsidies voor wildbeheereenheden

Een wildbeheereenheid (WBE) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen individuele jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied. Binnen dit gebied wordt er aan planmatig wildbeheer gedaan.

Erkende wildbeheereenheden kunnen jaarlijks subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid.

Er bestaan drie soorten subsidies:

  • basissubsidie: 300 euro
  • oppervlaktesubsidie: 150 euro voor elke volle schijf van 1.000 hectare jachtterrein in het WBE-werkingsgebied die tot de WBE behoort boven de 2.000 hectare
  • projectsubsidies voor projecten die zijn opgenomen in het faunabeheerplan(opent in nieuw venster): een WBE kan projectsubsidies krijgen van
    • maximaal 1.500 euro per kalenderjaar
    • of maximaal 9.000 euro voor de volledige erkenningsperiode van 6 jaar.

Voorwaarden

De subsidies kunnen enkel aangevraagd worden door wildbeheereenheden die erkend zijn door de Vlaamse overheid.

De projectsubsidie wordt uitgekeerd op basis van een schuldvordering voor het project, het werkingsverslag van het afgelopen kalenderjaar, de stukken ter staving en de vaststellingen op het terrein.

Procedure

Een WBE moet op papier of online een subsidieaanvraag indienen(opent in nieuw venster) bij het Agentschap voor Natuur en Bos vóór 1 april van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Voor WBE’s die een nieuwe erkenning hebben sinds 1 juli 2015, worden de projectsubsidies aangevraagd via het faunabeheerplan.

Regelgeving

Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering nieuwe uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet goed. Hierdoor werd de jachtregelgeving(opent in nieuw venster) sterk vereenvoudigd.