Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning van kadervormingstrajecten voor jeugdwerk

Erkenning van kadervormingstrajecten voor jeugdwerk

Jeugdverenigingen kunnen een kadervormingstraject aanbieden, aan jongeren voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte en een begeleide stage.

Voorwaarden

De volgende verenigingen kunnen erkende vormingsprogramma’s inrichten om een attest (hoofd)animator of instructeur te behalen:

  • erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen
  • erkende cultuureducatieve verenigingen
  • erkende verenigingen informatie en participatie
  • verenigingen met een bijzondere opdracht zoals De Ambrassade, VVJ, Jint, Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie
  • geprofessionaliseerde jeugdwerkverenigingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
  • bovenlokale jeugdwerkverenigingen voor kinderen en jongeren met een handicap.

Procedure

Verenigingen die kadervorming aanbieden, moeten bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een aanvraag tot erkenning van een kadervormingstraject indienen.(opent in nieuw venster)