Overslaan en naar de inhoud gaan
Jeugd Jeugd

Kadervorming en attesten

Wat

Onder kadervorming begrijpen we alle kadervormingstrajecten die jeugdverenigingen aanbieden aan jongeren voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte en een begeleide stage.

Aan het einde van een traject verwerven de jongeren bepaalde competenties die staan beschreven in de competentieprofielen. Wanneer de jongere het hele traject met succes beëindigt, krijgt hij of zij een attest dat bewijst dat hij over de competenties beschikt die nodig zijn in de rol van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk.

Voor wie

Criteria

Verenigingen die kadervorming willen aanbieden, moeten eerst een aanvraag tot erkenning van een kadervormingstraject indienen.

Je moet elk afzonderlijk kadervormingstraject melden aan het departement, uiterlijk twee weken voor de start ervan. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte van 50 uur en een begeleide stage van 50 uur. De specifieke eisen voor de begeleiding hangen af van de trajecten zelf. Ook de leeftijds- en competentievereisten voor de deelnemers zijn verschillend per traject. De gedetailleerde voorwaarden vind je in de regelgeving rond kadervormingstrajecten.

Om een attest te behalen moeten deelnemende jongeren het volledige traject met succes beëindigen: de theorie en de stage. Na dit traject kunnen de jongeren zelf een pdf van het attest printen via hun account op mijnkadervorming.be.

Mijnkadervorming.be - KAVO-tool

Op mijnkadervorming.be staat een overzicht van alle trajecten die de komende maanden worden georganiseerd. Het is dé plek voor jeugdverenigingen met een erkenning om cursussen en stageplaatsen aan te maken en de trajectinformatie van cursisten op te volgen.

Jongeren die een attest willen behalen, kunnen zich registreren en het verloop van hun traject raadplegen. Inschrijven voor een traject kan niet in de KAVO-tool, dat moet bij de verenigingen zelf.

FAQ

Heb je nog vragen over de erkenning van je kadervormingstraject, de verschillende onderdelen van het traject, de cursus- of stagebegeleiding, je registratie op mijnkadervorming.be of de attesten? Het antwoord staat hoogstwaarschijnlijk in het overzicht van veelgestelde vragen.

Webinars

Webinar 'Starten met een kadervormingstraject' - 21 januari 2021

Tijdens deze infosessie stonden we even stil bij de regelgeving kadervorming en de procedure voor een erkenningsaanvraag.

Kon je niet deelnemen of wil je de infosessie herbekijken? Dat kan hier.

Webinar kadervorming - 22 oktober 2020

Vanaf 1 november 2020 treedt de vernieuwde regelgeving met betrekking tot kadervormingstrajecten in het jeugdwerk in werking. In dit webinar zetten we de wijzigingen op een rijtje en geven we een woordje uitleg bij de trajectboekjes en de KAVO-tool.

Er kwamen in het webinar ook een aantal vragen aan bod. Je kan de vragen en antwoorden in dit document nalezen.

Kadervorming en attesten
Subsidiëren en erkennen
02 553 69 73
Elke werkdag van van 9.00 tot 16.30 uur