Overslaan en naar de inhoud gaan

Kadervorming en attesten

Wat

Onder kadervorming begrijpen we alle kadervormingstrajecten die jeugdverenigingen aanbieden aan jongeren voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte en een begeleide stage.

Aan het einde van een traject verwerven de jongeren bepaalde competenties die staan beschreven in de competentieprofielen. Wanneer de jongere het hele traject met succes beëindigt, krijgt hij of zij een attest dat bewijst dat hij over de competenties beschikt die nodig zijn in de rol van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk.

Voor wie

Criteria

Verenigingen die kadervorming willen aanbieden, moeten eerst een aanvraag tot erkenning van een kadervormingstraject indienen.

Je moet elk afzonderlijk kadervormingstraject melden aan het departement, uiterlijk twee weken voor de start ervan. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte van 50 uur en een begeleide stage van 50 uur. De specifieke eisen voor de begeleiding hangen af van de trajecten zelf. Ook de leeftijds- en competentievereisten voor de deelnemers zijn verschillend per traject. De gedetailleerde voorwaarden vind je in de regelgeving rond kadervormingstrajecten.

Om een attest te behalen moeten deelnemende jongeren het volledige traject met succes beëindigen: de theorie en de stage. Na dit traject kunnen de jongeren zelf een pdf van het attest printen via hun account op mijnkadervorming.be.

  Evaluatie erkenningsdossier

  Wie en wat?

  Elke vereniging(*) die erkend is om kadervormingstrajecten te organiseren maakt vijfjaarlijks een evaluatie van haar erkenningsdossier en stuurt bij waar nodig. Zij doet dit vanaf het moment dat ze erkend is om kadervormingstrajecten te organiseren.  De vereniging brengt de administratie op de hoogte van de aanpassingen in haar dossier.

  (*) Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

  Hoe?

  De evaluatie is tweeledig: 

  1. De vereniging maakt een grondige evaluatie van haar erkenningsdossier o.b.v. de leidraad en het formulier. 

  2. De vereniging markeert in haar erkenningsdossier en/of competentieschema de aanpassingen en/of wijzigingen in het geel.

  De vereniging bezorgt het formulier, een evaluatiedocument en eventueel een aangepast erkenningsdossier en/of aangepast competentieschema via mail aan de administratie.  

  Wanneer?

  De procedure is als volgt:  

  • Uiterlijk op 1 januari: start van de procedure. De administratie bezorgt de vereniging de nodige informatie (via mail). 
  • Uiterlijk op 30 juni: de vereniging dient het evaluatiedossier in (via mail). 
  • Uiterlijk op 31 december: de administratie bekijkt het evaluatiedossier tussen 1 juli en 31 december. Daarnaast kan zij tot deze vooropgestelde datum bijkomende vragen stellen aan de vereniging. In dat geval krijgt de vereniging 15 kalenderdagen de tijd om daarop te antwoorden. 

  Indien het dossier na aanpassingen niet langer voldoet aan de bepalingen van het decreet, kan de erkenning van de vereniging ingetrokken worden. De vereniging moet in dat geval opnieuw een erkenningsaanvraag indienen als zij kadervormingscursussen wil blijven organiseren.  

  Het staat de verenigingen vrij om op elk moment een evaluatie van haar erkenningsdossier(s) kadervorming door te voeren, zij hoeven de vijfjaarlijkse evaluatie niet af te wachten.  

  Mijnkadervorming.be - KAVO-tool

  Op mijnkadervorming.be staat een overzicht van alle trajecten die de komende maanden worden georganiseerd. Het is dé plek voor jeugdverenigingen met een erkenning om cursussen en stageplaatsen aan te maken en de trajectinformatie van cursisten op te volgen.

  Jongeren die een attest willen behalen, kunnen zich registreren en het verloop van hun traject raadplegen. Inschrijven voor een traject kan niet in de KAVO-tool, dat moet bij de verenigingen zelf.

  Tijdelijke maatregelen

  Naar aanleiding van de coronacrisis neemt het Departement Cultuur, Jeugd en Media volgende maatregelen:

  • Deelnemers van wie de termijn afliep in de periode waarin de coronamaatregelen werden genomen, krijgen een verlenging tot en met 31 december 2022 om hun traject succesvol af te ronden. De maatregel geldt niet met terugwerkende kracht voor jongeren waarvoor de termijn van drie jaar al was afgelopen vóór 13 maart 2020.
  • Tot 31 december 2022 vervalt de verplichting om eerst het volledige theoretische gedeelte te volgen om daarna aan de stage te mogen beginnen. Jongeren kunnen uitzonderlijk stage lopen terwijl hun cursus nog niet afgerond is, op voorwaarde dat ze al 15 van de 50 cursus-uren volbrachten.

  FAQ

  Heb je nog vragen over de erkenning van je kadervormingstraject, de verschillende onderdelen van het traject, de cursus- of stagebegeleiding, je registratie op mijnkadervorming.be of de attesten? Het antwoord staat hoogstwaarschijnlijk in het overzicht van veelgestelde vragen.

  Webinars

  Webinar 'Starten met een kadervormingstraject' - 21 januari 2021

  Tijdens deze infosessie stonden we even stil bij de regelgeving kadervorming en de procedure voor een erkenningsaanvraag.

  Kon je niet deelnemen of wil je de infosessie herbekijken? Dat kan hier.

  Webinar kadervorming - 22 oktober 2020

  Vanaf 1 november 2020 treedt de vernieuwde regelgeving met betrekking tot kadervormingstrajecten in het jeugdwerk in werking. In dit webinar zetten we de wijzigingen op een rijtje en geven we een woordje uitleg bij de trajectboekjes en de KAVO-tool.

  Er kwamen in het webinar ook een aantal vragen aan bod. Je kan de vragen en antwoorden in dit document nalezen.

  Meer info of hulp nodig?

  Gebruik het contactformulier