Overslaan en naar de inhoud gaan

Vereniging voor gedetineerden

Wat

Je kan als vereniging een subsidie van de Vlaamse overheid krijgen als je je inzet voor de bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden in hun directe omgeving.

Opgelet: deze regeling en de ondersteuning is niet bedoeld om projecten te financieren. Het gaat hier om de ondersteuning van één vzw die werkt rond de culturele en sportieve participatie van gedetineerden.

Regelgeving

In het Participatiedecreet en het bijhorende Uitvoeringsbesluit, lees je alles over de regelgeving zoals die nu van toepassing is. Extra informatie over de interpretatie van de bepalingen in het decreet, lees je in de Memorie van toelichting.

Voor de subsidies voor verenigingen voor gedetineerden, zijn vooral art. 15-17 van het decreet en art. 9-15 van het besluit van belang.

Voor wie

Voor de periode 2022 sloot de minister een overeenkomst met De Rode Antraciet.

De organisatie ontvangt een totaalbedrag van 1.206.219,00 euro.