Overslaan en naar de inhoud gaan

Gra­tis vrij­wil­li­gers­ver­ze­ke­ring

Als een vrijwilliger in zijn activiteiten een fout maakt waarvan iemand anders schade ondervindt, is de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt daar in de meeste gevallen aansprakelijk voor, aangezien de wetgever een verzekeringsplicht oplegt aan de meeste vrijwilligersorganisaties.    

Sommige organisaties, zoals feitelijke verenigingen, kunnen echter vrijwilligers inschakelen zonder dat ze een wettelijke verzekeringsplicht hebben. Sinds 2007 werd daarom aan deze organisaties een gratis vrijwilligersverzekering aangeboden door de provincies, zodat de vrijwilligers toch voldoende beschermd worden. Sinds 1 januari 2018 wordt die gratis vrijwilligersverzekering aangeboden door Vlaanderen.  

De gratis vrijwilligersverzekering dekt vrijwilligers voor burgerrechtelijke en buitencontractuele aansprakelijkheid, biedt rechtsbijstand en een verzekering voor lichamelijke ongevallen bij activiteiten die ze onder de toepassing van de vrijwilligerswet uitvoeren.  

Ongeacht de sector waarin ze actief zijn, kunnen de vrijwilligersorganisaties die in aanmerking komen voortaan terecht bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk om hun erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen. In de beheersovereenkomst kreeg het steunpunt hiertoe immers de nodige opdrachten vanuit het Departement Cultuur, Jeugd en Media.  

Alle informatie rond de voorwaarden om een erkenning aan te vragen en het verzekeren van je activiteiten, vind je op www.vrijwilligersverzekeren.be. De verzekering aanvragen kan via deze website.   

Extra info over vrijwilligerswerk

Vragen

Heb je vragen over het vrijwilligersbeleid?
Contacteer Ellen Hanssens.