Overslaan en naar de inhoud gaan

Verenigingen met een specifieke opdracht met betrekking tot het verenigingsleven

Wat

De Vlaamse overheid wil een bredere participatie in het verenigingsleven realiseren door verenigingen te subsidiëren die hun expertise toegankelijk maken voor de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport.

Regelgeving

In het Participatiedecreet en het bijhorende Uitvoeringsbesluit lees je alles over de regelgeving zoals die nu van toepassing is. Extra informatie over de interpretatie van de bepalingen in het decreet, lees je in de Memorie van toelichting.

Voor de subsidies voor verenigingen met een specifieke opdracht, zijn vooral artikel 13-14 van het decreet en artikel 16-18 van het besluit van belang.

Voor wie

Als vereniging zonder winstoogmerk moet je een uitzonderlijke expertise hebben op het vlak van participatie in het verenigingsleven, die de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport overstijgt. Je moet de subsidie inzetten om die expertise toegankelijk te maken en te ontsluiten voor de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport.

Je komt in aanmerking als je onder andere op deze vlakken actief bent:

  • Vrijwilligerswerk promoten en ondersteunen in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport door vorming, advies- en informatieverstrekking;
  • in de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector werken aan een verenigingsvriendelijk klimaat door verenigingen te ondersteunen, het verenigingsleven te promoten bij het grote publiek en doelgroepen en te fungeren als ontmoetingsplaats voor verenigingen;
  • of verenigingen in de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector ondersteunen om situaties van armoede en uitsluiting aan te pakken.

De Vlaamse Regering kan opdrachten toevoegen of schrappen na advies van de Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Een vereniging die al in aanmerking komt voor een werkingssubsidie binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media kan geen subsidie meer ontvangen in het kader van het Participatiedecreet.

Hoe en wanneer aanvragen

De minister sluit een overeenkomst met verenigingen zonder winstoogmerk die een specifieke expertise ter beschikking stellen voor de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector. Die overeenkomst bestrijkt maximaal een periode van vijf jaar en is hernieuwbaar.

Gesubsidieerde verenigingen

Deze organisaties ontvangen in het kader van deze regeling een subsidie van de Vlaamse overheid.

LEVL 59.135,75 euro
Samen (De Verenigde Verenigingen)

 59.135,75 euro

Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk 310.135,75 euro
Netwerk tegen Armoede  59.135,75 euro

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier