Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek

Op deze pagina vind je een overzicht van de meest recente onderzoeksprojecten rond vrijwilligersbeleid. Oudere publicaties kun je opzoeken op de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.

Voor meer info, lees onze pagina over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. Heb je vragen over het vrijwilligersbeleid? Contacteer dan Ellen Hanssens.

Evaluatie gratis vrijwilligersverzekering (2022)

UITVOERDER: KU Leuven – Instituut voor de Overheid | 2022

KORT: De gratis vrijwilligersverzekering is een beleidsinstrument in het gecoördineerde Vlaamse vrijwilligersbeleid. Het biedt de meest kwetsbare vrijwilligersorganisaties ondersteuning bij het beschermen van hun vrijwilligers, ongeacht de sector waarin ze actief zijn. De verzekering richt zich op organisaties waar een eigen verzekering afsluiten niet verplicht of minder evident is, zoals feitelijke verenigingen en vzw’s zonder personeel. Het KU Leuven Instituut voor de Overheid voerde in 2022 een evaluatie uit van de gratis vrijwilligersverzekering (GVV). Die had als doel om de performantie van het beleidsinstrument te analyseren en beleidsaanbevelingen te formuleren met het oog op de verderzetting van het beleidsinstrument.

Download de managementsamenvatting van het onderzoek

 

Toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk (2021)

UITVOERDER: HIVA-KU Leuven en UCLL-Expertisecentrum Inclusive Society | 2021

KORT: Vrijwilligerswerk beter toegankelijk maken voor iedereen én kwetsbare vrijwilligers optimaal ondersteunen, dat is een van de doelstellingen van het gecoördineerde Vlaamse vrijwilligersbeleid. Hoe we dat effectief kunnen realiseren, vroegen we aan de onderzoekers van HIVA-KU Leuven en UCLL-Expertisecentrum Inclusive Society.

THEMA'S: De onderzoekers identificeerden en analyseerden goede praktijkvoorbeelden rond toegankelijkheid van vrijwilligerswerk om te achterhalen wat typisch is aan die voorbeelden en hoe er beleidsaanbevelingen uitgehaald kunnen worden. Vervolgens onderzochten ze ook of relevante beleidsinstrumenten in het buitenland ons hierover iets kunnen leren, met name in Denemarken, Finland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, VK, Ierland, Slovenië en Kroatië.  

METHODE EN RESULTATEN: In het onderzoeksrapport formuleren de wetenschappers hun bevindingen en ook een aantal aanbevelingen. Zo is er in de eerste plaats nood aan een heldere visie en een duidelijk normenkader over toegankelijk vrijwilligerswerk. Vervolgens zijn samenwerking, matching en nabijheid 3 belangrijke aandachtspunten om de toegankelijkheid te verhogen. Samenwerking houdt onder andere in dat er nood is aan de opstart en uitbouw van een lerend netwerk van organisaties, zodat kennis, ervaringen en goede praktijken vrij uitgewisseld kunnen worden. Het rapport wijst ook op het belang van begeleiding van kwetsbare groepen, maar benadrukt dat dit arbeidsintensief is en professionele ondersteuning vraagt. Bijgevolg heeft het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk ook een prijskaartje.

Download het onderzoeksrapport: De toegankelijkheid van vrijwilligerswerk. Analyse van praktijk en beleid

 

WEBINAR: