Overslaan en naar de inhoud gaan

Formulieren Cultureel erfgoed

Aanvraag

Alle aanvragen en verantwoordingen verlopen via KIOSK. Op deze webpagina vind je de formulieren die je als bijlage moet opladen in KIOSK.
 

Werkingssubsidies: erfgoedronde 2024-2028

Als je een samenwerking aangaat in het kader van een projectsubsidie, leg je deze vast via deze bijlage: partnerfiche (NL) 

English: If you cooperate with a partner within the framework of a project grant, you should document this cooperation in the following annex: partner sheet (EN)  

Wijziging gesubsidieerd project

Wijziging timing project

Als het project niet binnen de vooropgestelde timing kan gerealiseerd worden, is het mogelijk om uitstel te vragen. Bezorg het formulier ten laatste één maand voor de vooropgestelde einddatum

Fundamentele wijziging inhoudelijk plan

  • Het is mogelijk dat de aanvrager andere accenten legt dan initieel voorzien in de projectplanning. Dergelijke wijzigingen kunnen enkel op voorwaarde dat er niet afgeweken wordt van de oorspronkelijke doelstellingen van het project. Bij vragen hierover neem je contact op via het KIOSK-contactformulier.
     
  • Significante wijzigingen in de uitvoering van een project moeten vooraf en zo snel mogelijk ter goedkeuring aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media voorgelegd worden. Bezorg het formulier ten laatste één maand voor de doorvoering van de wijzigingen. 

Verantwoording

Werkingssubsidies

Verantwoording werkingssubsidies: onderstaande formulieren zijn indicatief en worden voor de verantwoording vanaf het werkingsjaar 2024 (in te dienen op 1 april 2025) geactualiseerd. 

Kwaliteitslabel

Verantwoording kwaliteitslabel:

Projectsubsidies

KIOSK vraagt bij de verantwoording om de financiële afrekening op te laden als bijlage. Gebruik hiervoor volgend formulier: