Overslaan en naar de inhoud gaan

Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan Object’

De Vlaamse minister van Cultuur, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Kunstenpunt en het Team Vlaams Bouwmeester volgden van januari 2014 tot december 2017 een eerste piloottraject waarbij opdrachtgevers werden opgeroepen tot het aanbrengen van innoverende kunstprojecten voor de (semi)publieke ruimte rond het thema ‘Meer dan object’.

Het was de bedoeling om de traditionele wegen van kunst in opdracht te verlaten: het ging niet louter om het creëren van materiële, duurzame, contextgebonden objecten, maar om het vinden van een artistiek antwoord op de vraag wat de publieke ruimte in de 21ste eeuw kan betekenen. De Pilootprojecten Kunst in Opdracht ambiëren dan ook een benadering van de semipublieke en publieke ruimte die nauwer aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. De kunstopdrachten kunnen zo een grotere diversiteit aan kunstproductie laten zien in het hedendaagse beeldende kunstveld.

Zowel opdrachtgevers als kunstenaars werden uitgenodigd om de bestaande vooronderstellingen, gewenste effecten en verwachtingen te doorbreken en de klassieke tegenstellingen van kunst in opdracht verder uit te dagen: permanent/tijdelijk, materieel/immaterieel, duurzaam/tijdelijk, locatiegebonden/locatieloos, klassieke/nieuwe media. De pilootprojecten hebben als doel om vijf grensverleggende kunstprojecten te realiseren en zo bestaande praktijken, samenwerkingsverbanden en (wetgevende) kaders open te breken en te vernieuwen.

Voor elk van de vijf trajecten werd door de Vlaamse overheid begeleiding voorzien door een stuurgroep, een projectcoördinator en de aanstelling van externe deskundigen, naast een  tegemoetkoming in de productiekosten. De opdrachtgevers voorzien zelf minstens een evenwaardig budget voor productie. De pilootprojecten werden intensief gemonitord in functie van het verhogen van de kennisopbouw en de kennisdeling rond de praktijk van kunst in opdracht bij alle betrokken actoren, zowel beleidsmakers en opdrachtgevers als in het kunstenveld.