Overslaan en naar de inhoud gaan

Formulieren Kunsten

Op 21 april 2021 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe Kunstendecreet goed. Alle nieuwe aanvragen verlopen volgens de regels van dit nieuwe decreet en van het bijhorende uitvoeringsbesluit.

Momenteel lopen er ook nog projecten en beurstrajecten die ondersteund zijn in het kader van het Kunstendecreet 2013 en het daarbij horende uitvoeringsbesluit van 2018. Het gaat om initiatieven waarvoor de aanvraag werd ingediend tot en met 30 november 2021. De verantwoording van alle subsidies die zijn toegekend in het kader van het decreet van 2013, moet ook verlopen volgens de regels van het decreet van 2013.

Verantwoording (Kunstendecreet 2013)

Wanneer

Je dient het verantwoordingsverslag uiterlijk drie maanden na de opgegeven einddatum van het initiatief in via KIOSK.

Voor werkingssubsidies geldt dat je het jaarlijks verantwoordingsverslag uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende jaar moet indienen via KIOSK.

Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting

Voor beurzen geldt, net zoals bij de aanvraag, dat je voor je verantwoordingsverslag de bijlage 'activiteiten, medewerkers en begroting' niet moet invullen. Een inhoudelijk verslag volstaat.

Voor een projectsubsidie in het kader van het decreet van 2013, moet je het formulier Activiteiten, medewerkers en begroting invullen en uploaden in KIOSK, als bijlage bij het verantwoordingsdossier.

Dit formulier is hetzelfde dat je ook al gebruikte bij je aanvraagdossier. Een correct en volledig ingevuld formulier bij het verantwoordingsverslag geeft ons waardevolle informatie over je artistieke activiteiten en publieksbereik, de (correcte vergoeding van) medewerkers, en de financiële resultaten van jouw project. Een toelichting bij de verschillende tabbladen vind je in het formulier zelf. Je neemt best vooraf het tabblad “identificatie” en het document met veelgestelde vragen door.

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier