Overslaan en naar de inhoud gaan

Het voorzitterschap Media

muur met schermen

Dankzij het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is België 6 maanden lang nog iets meer dan anders het kloppende hart van de EU. Dat brengt heel wat extra internationale aandacht met zich mee en is meteen een uitgelezen kans om de Belgische expertise in de verf te zetten. We zorgen als voorzitter niet alleen voor de continuïteit van de EU-agenda en de goede samenwerking tussen de lidstaten, maar krijgen ook de kans om onze eigen klemtonen te leggen.

De Vlaamse mediaprioriteiten tijdens het Belgische voorzitterschap zijn:

  1. De European Media Freedom Act afwerken.
  2. Kennisdeling rond digitale transformatie van media en media innovatie.
  3. Ondersteuning van online content creators en influencers stimuleren.

Centraal in het voorzitterschap staat de Raad Cultuur, maar ook de andere formele en informele evenementen die het departement organiseert spelen een belangrijke rol.

De Raad Cultuur

De EU-ministers die bevoegd zijn voor Audiovisuele zaken en Media komen samen tijdens de Raad Cultuur, waar Media ook deel van uitmaakt. Een belangrijk dossier dat hier behandeld zal worden is de European Media Freedom Act (EMFA). Mediavrijheid en -pluralisme zijn essentieel voor de democratie en zijn dan ook fundamentele waarden van de EU. Om de mediavrijheid te versterken, heeft de Europese Commissie in 2022 een voorstel voor EMFA op tafel gelegd. Vlaanderen zal het team van het Belgische voorzitterschap leiden om dit dossier af te ronden.

Naast het voortzetten van de lopende Europese dossiers zetten we als voorzitter ook in op raadsconclusies. In tegenstelling tot wetgeving zijn raadsconclusies niet juridisch bindend, maar geven ze de positie van de lidstaten weer over een bepaald thema. De Raad neemt hier dus, na debat tussen de lidstaten, een politiek standpunt in over een onderwerp of vraagstuk.

De raadsconclusies focussen op 'ondersteuning van influencers en online content creators', een thema waar Vlaanderen al sterk op inzette met de lancering van de influencerFAQ. Vandaag worden influencers en online content creators nog steeds hoofdzakelijk vanuit een economisch en commercieel standpunt bekeken, terwijl hun invloed op onze samenleving en specifiek op jongeren heel wat verder reikt. Door het thema op de Europese agenda te plaatsen, wil het Belgische voorzitterschap de aandacht vestigen op die bredere impact en eerste stappen zetten om influencers en online content creators in die brede rol te ondersteunen.

Evenementen

Content with conscience. Conference on the support of Influencers and Online Content Creators – 27 februari 2024 

Op dinsdag 27 februari staat Brussel volledig in het teken van influencers en online content creators tijdens de conferentie 'Content With Conscience'. Met een gevarieerd programma aan boeiende sprekers en panels krijgen experts en beleidsmakers de kans om zich volledig onder te dompelen in dit actuele thema.  

Aan de basis van het event liggen twee vragen: Wat is de brede rol van influencers en online content creators in het medialandschap en hoe kunnen zij ondersteund worden in deze rol? Niet alleen experts zullen hier hun licht op werpen, ook influencers uit verschillende EU-lidstaten komen zelf aan het woord om hun ervaringen en noden te delen. De thema's die aan bod komen zijn de rol van influencers in het medialandschap, online hate speech en cyberbullying, desinformatie, mentaal welzijn van creators en hun volgers, adverteerders en verantwoordelijk influencen, kidfluencers en sharenting, een mogelijke ethische code voor influencers, de rol van platformen en showcases van voorbeelden van ondersteuning.

Deze conferentie wordt georganiseerd ter ondersteuning van de werkzaamheden in de Raad Cultuur, en meer specifiek van de raadsconclusies over de ondersteuning van influencers en online content creators. 

Alle plenaire sessies werden gelivestreamd via het eventplatform. Bezoek het platform om de online sessies te herbekijken.

Lees hier de conclusies van het evenement.

 

Media Innovation Xchange. Conference on Digital Transformation and Media Innovation – 13 en 14 maart 2024 

De mediasector is voortdurend in beweging. De snelle opkomst van de vele technologische vernieuwingen brengt aanzienlijke mogelijkheden, maar ook ongekende uitdagingen met zich mee. Op 13 en 14 maart 2024 organiseert het Belgische voorzitterschap een conferentie in Brussel die dieper ingaat op de digitale transformatie en innovatie van de mediasector. Beleidsmakers en experts uit zowel België als andere EU-lidstaten krijgen tijdens dit evenement de gelegenheid om kennis en expertise uit te wisselen, inspiratie op te doen en internationale contacten te leggen. 

Het doel van de conferentie is om samen met de aanwezige experts en beleidsmakers de opportuniteiten en uitdagingen rond digitale transformatie en innovatie in de mediasector te verkennen en concreet te maken. De focus ligt daarbij op thema's zoals kunstmatige intelligentie, desinformatie, videogaming, data en digitalisering van traditionele media. Zo streven we er als Belgisch voorzitterschap naar om de Europese mediasector te versterken op het vlak van innovatie en digitalisatie, en bij te dragen aan het toekomstige Europese mediabeleid en -programma.

De meeste sessies werden gelivestreamd via het eventplatform. Bezoek het platform om de online sessies te herbekijken.