Overslaan en naar de inhoud gaan

Decreet Kunst in Opdracht

Het Decreet Kunst in Opdracht van 1 maart 2019 regelt de realisatie van kunstopdrachten in publiek toegankelijke gebouwen van de Vlaamse overheid, en in instellingen die voor minstens 30% door Vlaanderen gesubsidieerd worden. Het Platform Kunst in Opdracht zet samenwerkingsverbanden met de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid op met het oog op een uniforme dienstverlening en toepassing van het decreet. Meer informatie vind je terug in de Omzendbrief Kunst in Opdracht van 21 oktober 2022.
 

Geïndexeerde percentagebedragen sinds 1 maart 2023

Omwille van de toepasbaarheid van het decreet worden de bedragen van de verschillende schijven en het drempelbedrag jaarlijks op 1 maart aangepast aan de ABEX-index. De geïndexeerde bedragen, benoemd in Artikel 3 van het Decreet zijn sinds 1 maart 2023 als volgt geïndexeerd en afgerond naar het eerste tiental:

§ 1. De rechtspersoon moet een bepaald percentage van de bouwkosten besteden aan de financiering van kunstopdrachten volgens de hiernavolgende schaal:

1° 1,5% voor de schijf die lager is dan of gelijk is aan 1.000.000 euro -> 1.241.040 euro 

2° 1% voor de schijf die hoger is dan 1.000.000 euro -> 1.241.040 euro en lager is dan of gelijk is aan 3.000.000 euro -> 3.723.110 euro 

3° 0,5% voor de schijf die hoger is dan 3.000.000 euro -> 3.723.110 euro en lager is dan of gelijk is aan 100.000.000 euro -> 124.103.840 euro 

4° 0,25% voor de schijf die hoger is dan 100.000.000 euro -> 124.103.840 euro 

Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de bouwkosten maximaal 500.000 euro -> 620.520 euro bedragen.

Tool voor de berekening van je kunstbudget

In ontwikkeling.

Opvolgingsinstrument voor meerjaren- en masterplannen

In ontwikkeling.