Overslaan en naar de inhoud gaan

Participatie

Wat

Het Decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport, ook wel Participatiedecreet, heeft als doel de participatie in het cultuur- jeugd en sportbeleid te ondersteunen, verrijken en versterken.

Het is gebaseerd op deze uitgangspunten:

  1. Het Participatiedecreet stelt de participatie, in zijn verschillende dimensies, steeds als eerste en belangrijkste aandachtspunt.
  2. Het Participatiedecreet werkt aanvullend en ondersteunend voor de sectoraal georganiseerde decreten en beleidsvoering in de domeinen Cultuur, Jeugd en Sport.
  3. Het Participatiedecreet werkt sectoroverschrijdend en zal zich niet beperken tot ofwel het cultuur-, ofwel het jeugd-, ofwel het sportbeleid.
  4. Het Participatiedecreet biedt een combinatie van ondersteuningsmaatregelen en omvat het structureel inbedden van de beleidsaandacht voor een aantal specifieke doelgroepen, de verankering van enkele specifieke en sectoroverschrijdende participatie-instellingen en het creëren van een subsidiekader voor vernieuwing rond participatie.

Concreet wil dat zeggen dat het Participatiedecreet een mix is van structurele en projectmatige ondersteuning, van initiatieven gericht op de participatie van een breed publiek en van bepaalde kansengroepen, van bestaande maatregelen en nieuwe initiatieven en van subsidies voor publieke en particuliere initiatieven.

Al die verschillende maatregelen zijn opgehangen aan twee centrale kapstokken:

  • Het decreet wil een hefboom zijn voor meer gemeenschapsvorming en meer kansen voor het grote publiek om van cultuur, jeugdwerk en sport te kunnen proeven. Om dat te bereiken, zijn er diverse acties: de verankering van communicatie en sensibilisatie over cultuur, jeugdwerk en sport, de dynamisering van de culturele manifestaties, de ondersteuning van grote evenementen, de waardering van hobbyverenigingen, enzovoort.
  • Het decreet wil een stevige partner zijn voor kansengroepen, door middel van een aantal specifieke acties: de algemene projectenregeling mikt op de ontwikkeling van goede, vernieuwende projecten die inzetten op kansengroepen. Zo is er een stevige investering om de participatie bij personen in armoede te stimuleren, via lokale netwerken van plaatselijke armoedeverenigingen, OCMW’s en gemeentelijke diensten. Daarnaast is er een participatie-instelling die het participatiebeleid voor kansengroepen mee aanwakkert.

Het Participatiedecreet is een flankerend en stimulerend decreet. In tegenstelling tot de meeste andere decreten, regelt het geen specifieke sector of een gerichte en afgebakende vorm van ondersteuning. Het flankeert door aan de kant te staan en te versterken en verbeteren wat er zich binnen de verschillende sectoren ontwikkelt. Het stimuleert door ideeën aan te wakkeren en nieuwe methodes of verrassende samenwerkingen mogelijk te maken. Elk domein en elke sector binnen cultuur, jeugdwerk en sport kent zijn eigen participatiedoelstellingen en -inspanningen.