Overslaan en naar de inhoud gaan

Collectievorming hedendaagse kunst in de publieke ruimte

Op 2 februari en 15 maart 2024 organiseren we twee werksessies collectievorming hedendaagse kunst in de publieke ruimte voor lokale en bovenlokale medewerkers cultuur, stedenbouw en openbare ruimte.
Meer informatie en het inschrijvingsformulier vind je hier.

 

Tramaine De Senna - Figure of Color

Wat

Bij het verlenen van subsidies aan lokale overheden in het kader van het stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte merkten we een lacune op in het ontwikkelen van een visie op collectievorming van hedendaagse kunst in de publieke ruimte. Vaak groeit dit patrimonium ad hoc en is er geen vooropgesteld beeldkwaliteitsplan over waar de stad naartoe wil met kunstwerken in de publieke ruimte.
 

Onderzoek en rondetafelgesprekken

Onderzoekers Jef Declercq en Koi Persyn gingen daarom namens het Platform Kunst in Opdracht in gesprek met (cultuur)ambtenaren en andere betrokken belanghebbenden in de 13 Vlaamse centrumsteden. Daarnaast vonden er in het najaar van 2022 twee rondetafelgesprekken plaats. Het Platform Kunst in Opdracht nodigde een representatief aantal belanghebbenden actief in het (boven)lokaal beleid uit en ging het gesprek aan over hoe collectievorming van hedendaagse kunst in de publieke ruimte best kan worden aangepakt. Het doel van de gesprekken was om de noodzakelijke bouwstenen te verzamelen voor het ontwikkelen en aanreiken van bruikbare tools en beleidsaanbevelingen voor lokale besturen.
 

Thema's

Volgende thema’s kwamen zowel in het onderzoek als bij de rondetafelgesprekken aan bod:

  • collectievorming hedendaagse kunst in de publieke ruimte en de relatie met bestaande monumenten en met erfgoedbehoud en beheer van een collectie in de publieke ruimte in zijn geheel 
  • ontwikkeling van een overkoepelende visie op hedendaagse kunst in de publieke ruimte 
  • spreiding van artistieke praktijken en diversiteit bij het selecteren van kunstenaars 
  • creatie van draagvlak voor hedendaagse kunst in de publieke ruimte 

Afbeelding: Tramaine de Senna, Figure of Color, brons en gepigmenteerde was, 2020, Munthof Antwerpen

 

Rapport

In maart 2023 overhandigden de onderzoekers Jef Declercq en Koi Persyn het concluderend rapport aan het Platform Kunst in Opdracht. Hierin wordt een overzicht gegeven van een aantal parallelle noden en verwachtingen met betrekking tot collectievorming hedendaagse kunst in de publieke ruimte. De onderzoekers reiken daarnaast een aantal handvaten aan om de eerste stappen naar een gedreven collectievorming mogelijk te maken.

Toekomst

Het Platform Kunst in Opdracht wil samen met verschillende belanghebbenden concrete stappen zetten om dit traject verder te ontwikkelen. Nieuwe tools, inspirerende voorbeelden en andere nuttige informatie worden op deze pagina systematisch aangevuld wanneer beschikbaar. De format voor het verderzetten van de gesprekken over deze thematiek is in ontwikkeling.

Wil je inlichtingen of heb je suggesties? Stuur een mail naar platformkunstinopdracht@vlaanderen.be.