Overslaan en naar de inhoud gaan

Ge­sub­si­di­eer­de participatie-in­stel­lin­gen

De Vlaamse Regering subsidieert twee transversale participatie-instellingen. Het zijn verenigingen zonder winstoogmerk die werken rond de verhoging en verbreding van de participatie en de vernieuwing en verdieping van de participatie van kansengroepen.

Publiq

Kernopdracht

Publiq vzw heeft als doel om participatie te stimuleren en faciliteren door communicatie, marketing en informatiediensten. De vereniging richt zich vooral op de publieksgerichte actieve exploitatie van een sector-overschrijdende databank rond vrijetijdsbesteding – met een nadruk op de sectoren van cultuur, jeugdwerk en sport.

Daarnaast kreeg publiq vzw de opdracht om de Vlaamse vrijetijdspas (UiTPAS) uit te rollen over Vlaanderen.

Subsidies

Publiq vzw ontvangt voor 2020 3.680.508 euro.

Dēmos vzw

Kernopdracht

Dēmos vzw heeft deze opdrachten:

 1. Op het niveau van visie en methodes, op verzoek ondersteuning geven aan:
  • particuliere sociaal-artistieke en participatie-bevorderende projecten voor kansengroepen in de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector;
  • lokale trajecten in verband met cultuur-, jeugdwerk- en sportparticipatie;
  • de opmaak van een ‘afsprakennota vrijetijdsparticipatie’ voor de lokale netwerken armoede;
  • en de ontsluiting van goede praktijken.
 2. Het tot stand brengen of mogelijk maken van:
  • samenwerkingsverbanden en netwerken waarin verschillende partners een inspanning leveren om de participatie van mensen in armoede mogelijk te maken;
  • concrete projecten voor kansengroepen. 
 3. Het stimuleren en ontwikkelen van het maatschappelijke debat over de participatie van kansengroepen.
 4. Het opzetten van een systeem van financiële tegemoetkomingen om financiële drempels voor participatie aan cultuur, jeugdwerk of sport weg te werken – in de vorm van Vrijuit.

  Die tegemoetkomingen worden toegekend voor de participatie aan een bovenlokaal cultuur-, jeugdwerk- of sportaanbod door personen in armoede.

Subsidies

Demos vzw ontvangt in 2020 €904.400 aan subsidies.