Overslaan en naar de inhoud gaan

Mandaten en rechten - begrippenlijst

Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen voor éénzelfde aanvrager.

Eenzelfde persoon kan rollen vervullen voor meerdere aanvragers.

Aanvrager

 • Is een persoon of een organisatie met een dossier in KIOSK.
 • Is eigenaar van het dossier en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het dossier.
 • Kan het dossier zelf beheren of hier iemand voor aanstellen (= de vertegenwoordiger).
 • Behoort tot een entiteitsgroep. Afhankelijk van de entiteitsgroep waartoe de aanvrager behoort bestaan er één of meerdere mogelijkheden om vertegenwoordigers aan te stellen.

Mogelijke entiteitsgroepen:

 • Persoon met een rijksregister- of BIS-nummer
   
 • Organisatie met ondernemingsnummer
  Een organisatie met ondernemingsnummer is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) want de KBO kent het ondernemingsnummer toe.
  Opgelet: een lokaal bestuur heeft een ondernemingsnummer maar behoort niet tot deze entiteitsgroep  (zie entiteitsgroep Lokaal bestuur)
  Voorbeelden:
  • Ancienne belgique
  • Arte Musicale
  • Compagnie Circ’Ombelico
  • Kaaitheater
    
 • Lokaal bestuur
  Tot de entiteitsgroep ‘lokale besturen’ behoren stads- en gemeentebesturen, stadsdistricten, provinciebesturen, autonome gemeente- en provinciebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW’s, OCMW-verenigingen, enz. Een lokaal bestuur heeft een ondernemingsnummer.
  Voorbeelden:
  • Gemeente Lummen
  • Stad Beringen
  • Provincie Antwerpen
  • Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven
    
 • Organisatie met inrichtende macht
  Een organisatie met inrichtende macht is een afdeling binnen een gerelateerde organisatie met ondernemingsnummer of binnen een gerelateerd lokaal bestuur (= de inrichtende macht).
  De organisatie met inrichtende macht heeft geen ondernemingsnummer. De inrichtende macht daarentegen heeft wél een ondernemingsnummer.
  Opgelet: een onderwijs- of vormingsinstelling met een inrichtende macht behoort niet tot deze entiteitsgroep (zie entiteitsgroep Onderwijs- en vormingsinstelling).
  Voorbeelden:
  • Jeugdkoor Furiale  (inrichtende macht: Arte Musicale)
  • Sportdienst Beringen (inrichtende macht: Stad Beringen)
    
 • Onderwijs- en vormingsinstelling
  Een onderwijs- en vormingsinstelling heeft een instellingsnummer.
  Heeft de instelling geen instellingsnummer maar wel een ondernemingsnummer?  Zie entiteitsgroep organisatie met ondernemingsnummer.
  Voorbeelden:
  • Lokeren – Vrije Basisschool
  • Diepenbeek – VBS Lutselus
    
 • Feitelijke vereniging
  Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid en in principe geen ondernemingsnummer.
   
 • Entiteit van de Vlaamse overheid
  Een Vlaamse entiteit kan een ondernemingsnummer hebben maar behoort toch tot deze entiteitsgroep.
  Voorbeelden:
  • Cultuurconnect
  • De Ambrassade
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media
  • Sport Vlaanderen
    
 • Buitenlandse persoon (zonder rijksregister- of BIS-nummer)
   
 • Buitenlandse organisatie (zonder ondernemingsnummer)

Bevestigingscode

 • De bevestigingscode vervalt vanaf 27 april 2021 en wordt vervangen door inloggen via e-ID.

Externe dienstverlener

 • Enkel van toepassing wanneer er een mandaat wordt afgesloten.
 • Is een onderneming met ondernemingsnummer (andere dan de aanvrager).
 • Is vertegenwoordiger van de aanvrager nadat het mandaat is afgesloten.
 • Stelt één of meerdere mandaatuitvoerders aan.
 • Voorbeelden: boekhoudkantoor, managementbureau, enz.
 • Zie: Ik wil rechten en mandaten voor een externe dienstverlener instellen

Hoofdvertegenwoordiger

 • Blijft enkel van toepassing wanneer de aanvrager
  • een feitelijke vereniging,
  • een buitenlandse organisatie of
  • een buitenlandse persoon is.
  •  Is niet meer van toepassing wanneer de aanvrager een persoon met rijksregister- of BIS-nummer, een organisatie met ondernemingsnummer, een lokaal bestuur, een organisatie met inrichtende macht of een onderwijs-/vormingsinstelling is.
 • Registreert in naam van de aanvrager de feitelijke vereniging, de buitenlandse organisatie of de buitenlandse persoon voor zover dat nog niet gebeurd is in KIOSK. Wie als eerste de registratie doet, wordt automatisch de hoofdvertegenwoordiger.
 • Kan één of meerdere vertegenwoordigers aanstellen die voor de aanvrager KIOSK-dossiers beheren.

KIOSK-mandaat

 • Is enkel mogelijk wanneer de aanvrager een persoon met rijksregister-/BIS-nummer of een organisatie met ondernemingsnummer is.
 • Enkel de aanvrager (= mandaatgever) beslist of er een mandaat wordt afgesloten.
 • De persoon met rijksregister- of BIS-nummer (= aanvrager en mandaatgever) kan een mandaat afsluiten met een andere persoon met eID (= mandaatnemer) of met een externe dienstverlener (= mandaatnemer).
 • De organisatie met ondernemingsnummer (= aanvrager en mandaatgever) kan een mandaat afsluiten met een externe dienstverlener (=mandaatnemer).
 • De organisatie met ondernemingsnummer kan geen mandaat afsluiten met een pers(o)on(en) met eID. In dat geval moet de organisatie het recht “KIOSK Aanvrager” toekennen aan personen met een werkrelatie met de organisatie.
 • De mandaatnemer kan, na het afsluiten van het mandaat, dossiers van de aanvrager beheren.
 • Raadpleeg hoofdstuk 2 van de handleiding: Beheren van mandaten.
 • Self Service Mandatenbeheer voor Vlaamse mandaten.

Lokale beheerder

 • Is enkel van toepassing wanneer de aanvrager
  • een organisatie met ondernemingsnummer,
  • een lokaal bestuur,
  • een organisatie met inrichtende macht,
  • een onderwijs- of vormingsinstelling of
  • een entiteit van de Vlaamse overheid is. 
  • Is dus niet van toepassing bij personen met of zonder rijksregister- of bisnummer, feitelijke vereniging en buitenlandse organisatie.
 • Is een persoon met Belgische eID.
 • Kent in naam van de aanvrager het recht “KIOSK Aanvrager” toe aan de vertegenwoordiger (persoon met eID) zodat deze in naam van de aanvrager een dossier kan beheren in KIOSK. De vertegenwoordiger heeft een werkrelatie met de aanvrager.
 • Kent in naam van de aanvrager of de externe dienstverlener het recht “SSM Mandaatbeheerder” toe. De mandaatbeheerder (persoon met eID) is enkel nodig indien er een mandaat wordt afgesloten. De mandaatbeheerder heeft een werkrelatie met de aanvrager of met de externe dienstverlener.
 • Kent in naam van de externe dienstverlener het recht “SSM Mandaatuitvoerder” toe aan een medewerker die de dossiers van de klant(en) beheert. De mandaatuitvoerder (persoon met eID) heeft een relatie met de externe dienstverlener en beheert de dossiers voor de aanvragers die een mandaat met de dienstverlener hebben afgesloten. 
 • Het toekennen van bovenstaande rechten gebeurt via het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid.
 • Informeer binnen je organisatie wie de lokale beheerder is. Je kan dit ook opvragen bij helpdesk 1700.
 • De lokale beheerder is niet per definitie een wettelijke vertegenwoordiger.
 • Wil je als lokale beheerder ook dossiers in KIOSK beheren, dan moet je jezelf het recht “KIOSK Aanvrager” toekennen.
 • Raadpleeg hoofdstuk 2 van de handleiding: Beheren van mandaten.
 • Self Service Mandatenbeheer voor Vlaamse mandaten.

Mandaatbeheerder

 • Is enkel van toepassing wanneer er een mandaat wordt afgesloten.
 • Is enkel van toepassing wanneer de aanvrager een persoon met rijksregister- of bisnummer of een organisatie met ondernemingsnummer is.
 • Is een persoon met Belgische eID.
 • Sluit in naam van de aanvrager (enkel organisatie met ondernemingsnummer) of de externe dienstverlener een mandaat af.
 • Sluit het mandaat af en ondertekent het mandaat via het “Self Service Mandatenbeheer (SSM)”   voor Vlaamse mandaten.
 • Wil je als mandaatbeheerder ook dossiers in KIOSK beheren? De lokale beheerder moet het recht “KIOSK Aanvrager” aan jou toekennen.
 • Raadpleeg hoofdstuk 2 van de handleiding: Beheren van mandaten.
 • Self Service Mandatenbeheer voor Vlaamse mandaten.

Mandaatgever

 • Is enkel van toepassing als er een mandaat wordt afgesloten.
 • Is steeds de aanvrager.
  • Is een persoon met Belgische eID.
  • Geeft een mandaat aan een andere persoon met Belgische eID of aan een externe dienstverlener om zijn KIOSK-dossiers te beheren.

   OF

  • Is een organisatie met ondernemingsnummer.
  • Geeft een mandaat aan een externe dienstverlener om zijn KIOSK-dossiers te beheren.

Mandaatnemer

 • Is enkel van toepassing als er een mandaat wordt afgesloten.
  • Is een persoon met Belgische eID.
  • Krijgt een mandaat van de aanvrager (een persoon met Belgische eID) om zijn KIOSK-dossiers te beheren.

   OF

  • Is een externe dienstverlener.
  • Krijgt een mandaat van de aanvrager (een persoon met Belgisch eID of een organisatie met ondernemingsnummer) om zijn KIOSK-dossiers te beheren.

Mandaatuitvoerder

 • Is enkel van toepassing als er een mandaat wordt afgesloten.
 • Is een persoon met Belgische eID.
 • Heeft een werkrelatie (medewerker, externe medewerker, …) met de externe dienstverlener.
 • Krijgt van de lokale beheerder van de externe dienstverlener het recht “SSM Mandaatuitvoerder  ” om dossiers te beheren van aanvragers die een mandaat hebben afgesloten met de externe dienstverlener.

Vertegenwoordiger

 • Beheert het dossier in KIOSK in naam van de aanvrager.

Wettelijk vertegenwoordiger

 • Is enkel van toepassing bij organisatie met ondernemingsnummer of lokaal bestuur.
 • Is een persoon die de organisatie juridisch vertegenwoordigt (bv. zaakvoerders, burgemeesters, bestuurders, voorzitters, ...)
 • Een organisatie met ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) heeft in principe één of meerdere wettelijke vertegenwoordigers.