Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerkingsverbanden

Het Platform Kunst in Opdracht heeft als taak het kunstenveld te verbinden met zowel beleidsmatige als praktijkgerichte actoren, actief in alle mogelijke sectoren van de Vlaamse samenleving die aanleiding kunnen zijn voor de realisatie van een kunstopdracht in de (semi-)publieke ruimte. Daartoe ontwikkelt het platform een aantal structurele samenwerkingsverbanden met entiteiten, die op hun beurt een schakel zijn in het brede kennisnetwerk van Kunst in Opdracht.

Beleidsdomeinen Vlaamse overheid

In opvolging van het decreet Kunst in Opdracht van 1 maart 2019 wordt in overleg met de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid een afsprakenkader omtrent het stroomlijnen van de toepassing van decreet gemaakt.

Om de beleidsdomeinen te sensibiliseren worden op vraag en regelmatige basis infomomenten en toelichting bij het nieuwe decreet Kunst in Opdracht georganiseerd. Het platform wil ook jaarlijks inzetten op workshops en leermomenten voor  de verschillende beleidsdomeinen zodat er snel kan ingespeeld worden op de vragen die leven bij de opdrachtgevers. Het platform werkt aan een opvolgingsinstrument met een overzicht van de verschillende kunstopdrachten. Het aanbieden van een leidraad en modeldocumenten moet de drempel bij opdrachtgevers zo laag mogelijk houden.

Vlaams Bouwmeester

De Prijs Wivina Demeester en de Meesterproef zijn instrumenten van het Team Vlaams Bouwmeester waar het aspect Kunst in Opdracht deel is van het proces en het Platform Kunst in Opdracht een adviserende rol opneemt in het traject. Het Platform Kunst in Opdracht biedt ook eerstelijnsadvies en begeleiding aan bij projecten die via de Open Oproep of projecten op maat verlopen.

Kunstenpunt

Op vraag van de Vlaams Bouwmeester namen het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Kunstenpunt deel aan het traject van de ‘Pilootprojecten Kunst in Opdracht. Meer dan object. Kunstenpunt maakte deel uit van de stuurgroep en nam als steunpunt een adviserende rol op met betrekking tot alle aspecten die raken aan de hedendaagse kunstpraktijk.

Vlaams Architectuurinstituut

Als steunpunt voor architectuur speelt het Vlaams Architectuurinstituut op verschillende manieren in op aspecten die ontwerpers in hun praktijk kunnen tegenkomen. Een hiervan is Kunst in Opdracht. Om ook deze doelgroep te sensibiliseren en stimuleren tot de realisatie van kwaliteitsvolle opdrachten worden initiatieven samen genomen en ontwikkeld om deze doelgroep tot inspiratie te dienen en kritische reflectie aan te zetten. 

Internationaal netwerk

Het Platform Kunst in Opdracht maakt deel uit van een breed netwerk van overheidsorganisaties en diensten die internationaal instrumenten en initiatieven ontwikkelen ter bevordering van kwalitatieve kunstopdrachten in de publieke ruimte. Daarnaast volgt het Platform Kunst in Opdracht de actualiteit omtrent nieuwe beleidsinitiatieven en -formats die aanzetten tot het nadenken over de rol en meerwaarde van kunst voor het openbaar domein.

  • Cellule d’architecture, opvolging decreet Kunst in Opdracht bij de Fédération Wallonie-Bruxelles
  • KORO, het Noors agentschap voor Kunst in de publieke ruimte
  • LAPS, platform voor kunst in de publieke ruimte in Nederland
  • Publicart, platform voor kunst in de publieke ruimte Nieder-östereich
  • Danish Art Foundation
  • Public Art Agency Sweden
  • IHME, een Fins alternatief model voor kunst in de publieke ruimte
  • OsloBiënnalen, een stadsbiënnale rond kunst in de publieke ruimte

Vragen

Heb je vragen over het platform Kunst in Opdracht? Download het document met veelgestelde vragen of contacteer een medewerker.

Platform Kunst in Opdracht
Waarborgen en beheren
Team Infrastructuur en Instellingen