Overslaan en naar de inhoud gaan
Platform Kunst in Opdracht Platform Kunst in Opdracht

Platform Kunst in Opdracht

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zet met het Platform Kunst in Opdracht in op het verbinden van het professionele kunstenveld met de stakeholders uit de (publieke en private) opdrachtcontext en de (semi-)publieke ruimte door het initiëren, stimuleren en coördineren van een kennisnetwerk. Via beleidsontwikkeling, adviesverlening, kennisuitwisseling, praktijkversterking, reflectie, onderzoek en voorbeeldprojecten, is het de bedoeling het beleid en de praktijk van Kunst in Opdracht in de publieke ruimte zichtbaar te maken en te versterken en zo te werken aan de verdere ontwikkeling van een optimaal ondersteunings- en beleidskader. 

Met het Platform Kunst in Opdracht wordt de opgebouwde kennis en expertise van de voormalige Kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester, sinds 1 januari 2016 ondergebracht bij het Departement Cultuur Jeugd en Media, ingezet voor een doorstart als landelijk kenniscentrum voor Kunst in Opdracht.

Het Platform Kunst in Opdracht verbindt alle betrokken actoren in het netwerk van Kunst in Opdracht in de (semi-)publieke ruimte. De coördinatie van het platform Kunst in Opdracht is in handen van Katrien Laenen.

Nieuws

Op dinsdag 26 oktober 2021 organiseren het platform Kunst in Opdracht en de UHasselt de studiedag TRANSITIES VERKEND, in de KVS in Brussel. Op die studiedag stellen we de bevindingen van het onderzoekstraject 'Kunst in Opdracht verkent' voor en blikken we vooruit op het verbreden van de klassieke verschijningvormen van Kunst in Opdracht naar de publieke ruimte.

Meer over de studiedag

Vragen

Heb je een vraag over het Platform Kunst in Opdracht? Download het document Veelgestelde vragen of stuur een mail naar platformkunstinopdracht@vlaanderen.be.