Overslaan en naar de inhoud gaan

Het automatiseren van theatertrekken

Wat

Instellingen die erkend of gesubsidieerd zijn volgens het kunsten- en erfgoeddecreet én culturele centra met een bovenlokale werking, kunnen subsidies aanvragen voor de vervanging van bestaande handtrekken door geautomatiseerde systemen. Om in aanmerking te komen moeten de gebouwen beschikken over een zaalinfrastructuur met toneeltoren.

Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag is 750.000 euro.

Specifieke voorwaarden

  • De geautomatiseerde systemen die hijsen of changeren moeten voldoen aan de technische- en veiligheidsnormen vastgelegd door het Nationaal Bureau voor Normalisatie (NBN). In de sector staan deze normen bekend als SIL 2 en SIL 3.
  • De geplande automatisering van de theatertrekken moet conform zijn met de bepalingen van de wetgeving over welzijn op het werk.

Beoordelingscriteria

  • De totale financiering van het project en de mate van subsidiëring of de inbreng in natura door andere overheden. Onvoorwaardelijke subsidiebeloftes die afhankelijk gemaakt zijn van subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap, worden aanvaard.
  • De automatisering van de theatertrekken van cultuurcentra en theaterzalen die regelmatig buitenlandse gezelschappen programmeren, krijgen voorrang.
  • De mate waarin de principes van duurzaamheid en energiezuinigheid worden toegepast.

Indiendata

Een aanvraag voor een thematische investeringssubsidie voor sectorale prioriteiten moet uiterlijk op 1 april van het lopende kalenderjaar ingediend worden. Vanaf 22 januari 2021 kan je een dossier indienen via KIOSK.

De minister neemt een beslissing, uiterlijk op 1 oktober van datzelfde jaar.

Hoe aanvragen

Dien je projectaanvraag in via de webapplicatie KIOSK. De gegevens voor raming en financiering van het project vul je in het voorziene sjabloon in en laad je op in KIOSK.

Eens de subsidie is toegekend is de begunstigde verplicht om het logo van de Vlaamse Gemeenschap te vermelden in alle communicatie aangaande het project.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier