Overslaan en naar de inhoud gaan

Relanceprojecten voor de jeugdsector

Versterken van netwerken voor kwetsbare kinderen en jongeren

De doelstelling van deze projectoproep is om de veerkracht bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te versterken door samen met hen een duurzaam traject uit te stippelen dat hen ruimte en zuurstof biedt om binnen een gevarieerde, zinvolle, creatieve vrijetijdsbeleving jong te zijn. Dit perspectief draagt ertoe bij dat elk kind en elke jongere zijn of haar plaats vindt in de vrije tijd waardoor de sociale cohesie met hun leeftijdsgenoten, buurt en de maatschappij wordt aangehaald en/of versterkt.

Investeringen in jeugdinfrastructuur

De Vlaamse Regering investeert in totaal 30 miljoen euro in jeugdinfrastructuur. De middelen zullen gebruikt worden voor extra jeugdinfrastructuur of om bestaande infrastructuur te moderniseren.

Een groot deel van de middelen gaat naar jeugdverblijfcentra Destelheide (Dworp) en De Hoge Rielen (Kasterlee), de Uitleendienst voor kampeermateriaal wordt significant versterkt en ook het lokale jeugdwerk in de steden en gemeenten kan rekenen op diverse ondersteuning. Zo kunnen lokale jeugdorganisaties ondersteund worden om hun infrastructuur te moderniseren of extra ruimte te voorzien. Hiervoor werd een nieuwe subsidielijn uitgerold.

> Meer over deze investering