Overslaan en naar de inhoud gaan

Investeringssubsidie sectorale prioriteiten

Wat

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring binnen dit reglement moet je beschikken over eigen cultuur- of jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. De investeringssubsidie bestaat uit drie thema’s of prioriteiten waarop je kunt inzetten. Deze werden door de ministers van Cultuur en Jeugd bepaald. Voor de periode 2022 - 2026 zijn dit de drie sectorale prioriteiten: 

 • duurzaamheid 
 • veiligheid 
 • toegankelijkheid 

De sectorale investeringssubsidies voor één prioriteit of een combinatie van prioriteiten bedragen:  

 • minimaal 10.000 euro voor jeugdinfrastructuur;  
 • minimaal 30.000 euro voor cultuurinfrastructuur;  
 • maximaal 500.000 euro voor cultuur- en jeugdinfrastructuur

Alle informatie over de subsidie vind je in onderstaande documenten:  

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een investeringssubsidie sectorale prioriteiten moet je voldoen aan enkele subsidievoorwaarden.   

De belangrijkste voorwaarden zijn:   

 • De subsidieaanvrager is een rechtspersoon zonder winstgevend doel.  
 • Het project ligt in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.  
 • De overheidsopdracht voor de plaatsing van de werken wordt op zijn vroegst verzonden of gepubliceerd op de datum van de subsidiebeslissing.  
 • De investeringssubsidie bedraagt nooit meer dan 60% van de kosten. Dat wil zeggen dat minstens 40% van de kosten wordt gefinancierd door eigen middelen of middelen van andere overheden of derden.  
 • De organisatie waarvan de culturele of jeugdwerking is gevestigd in de infrastructuur waar de werken plaatsvinden, beschikt over een aantoonbaar beschikkingsrecht voor de infrastructuur dat niet kan eindigen binnen twintig jaar na toekenning van de investeringssubsidie.  
 • Projecten met een gevraagd subsidiebedrag lager dan 150.000 euro zijn geen jeugdverblijven of hostels met een erkenning bij Toerisme Vlaanderen, of in aanloop naar een erkenning bij Toerisme Vlaanderen. 

Indiendatum

Subsidieaanvragen moeten uiterlijk op 1 april van het lopende kalenderjaar worden ingediend. Goedgekeurde projecten worden in het daaropvolgende kalenderjaar gesubsidieerd.  

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag in via de webapplicatie KIOSK. Neem de handleiding erbij. Hierin leggen we stap voor stap uit hoe je een aanvraag indient.  

Bekijk ook de presentatie of de opname hieronder van het infomoment van 27 februari 2024. 

Beoordeling van je aanvraag

Als je aanvraag voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden en de subsidievoorwaarden, dan stelt het departement een beoordelingscommissie samen. De beoordelingscommissie formuleert een advies aan de minister. De minister beslist daarna op basis van het advies over de toekenning van de subsidie. De beslissing wordt meegedeeld in oktober. 

Na goedkeuring van de subsidie

Is je project goedgekeurd? Dan zijn er heel wat elementen en voorwaarden waar je rekening mee moet houden. Lees er alles over in onze handleiding voor begunstigden. Een belangrijk aandachtspunt is de correcte toepassing van de wetgeving op overheidsopdrachten. Om je hierbij te helpen, stelde de Vlaamse overheid een draaiboek op.  

Eens de subsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in alle communicatie over het project. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier