Overslaan en naar de inhoud gaan

Energielening Cultuur en Jeugd

Wat

Organisaties of lokale overheden die beschikken over eigen cultuur- of jeugdinfrastructuur, komen in aanmerking voor de renteloze energielening. Cultuur- en jeugdverenigingen beschikken in Vlaanderen samen over meer dan 800.000 m² dakoppervlakte, en kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan het Vlaamse Klimaatactieplan. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media investeert in zonnepanelen en de opslag van zonne-energie waardoor de economische en ecologische winst van de jeugdverenigingen de hoogte in gaat. Je kunt met je vereniging het klimaat een handje helpen, maar ook de eigen werkingskost naar beneden halen door een lagere energiefactuur.

De energielening in cijfers

Je kunt maximum € 135.000 lenen per project. Het bedrag wordt rechtstreeks uitbetaald aan de leverancier, na de plaatsing van de zonnepanelen. De lening is renteloos en je betaalt ze in maandelijkse schijven terug op maximum 10 jaar tijd. De terugverdientijd van de investering moet dan ook korter zijn dan 10 jaar.

Welke kosten komen in aanmerking voor een energielening?

  • aankoop en plaatsing van een fotovoltaïsche installatie;
  • netaansluiting;
  • eventuele graafwerken;
  • extra AC/DC-bekabeling
  • en het BTW-tarief.

Hoe vraag je een energielening aan?

Een energielening vraag je op eender welk moment aan via onze online module KIOSK. Als nieuwe gebruiker maak je een account aan. Vervolgens maak je een nieuw dossier aan en selecteer je jouw vereniging. Bij “type” selecteer je “Energielening voor Cultuur en Jeugd”. Daarna volg je gewoon alle stappen van het digitale invulformulier.

Vooraleer je aan een aanvraag begint, zet je best deze documenten klaar om up te loaden:

  • een uittreksel uit de kadastergegevens van de locatie waar de zonnepanelen moeten komen;
  • drie offertes of een bewijsstuk waarin je het gebruik van het raamcontract van het Vlaamse Energiebedrijf (VEB) aantoont;
  • een haalbaarheidsstudie van de voorgenomen plaatsing;
  • het laatste goedgekeurde financieel jaarverslag van je organisatie;
  • een berekeningsdocument van de installateur met de bepaling van de terugverdientijd van de installatie. Je kunt daarvoor ook gebruik maken van de zonnekaart. Bij raamcontracten bij het VEB en Fluvius is een haalbaarheidsstudie inbegrepen.

Je verbindt je ertoe om de gegevens van het elektriciteitsverbuik in te vullen in de energiemonitoringstool EnergieID en je meldt je aan bij een van de groepen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Goedkeuring en terugbetaling

Op basis van je aanvraag en de nodige bewijsstukken, geeft het Departement Cultuur, Jeugd en Media haar akkoord, met daarin meteen het maximale leenbedrag. Na de goedkeuring zal het Participatiefonds Vlaanderen (PFV) je contacteren om het leningscontract op te stellen. Daarna kun je de werken laten uitvoeren. De leverancier bezorgt de factuur rechtstreeks aan het PFV die de factuur betaalt. Jouw terugbetaling start op dat moment.

Voor de plaatsing van de zonnepanelen vraag je bij voorkeur een gecertificeerde installateur. Het Vlaams Energiebedrijf en Fluvius (voor lokale overheden) bieden raamcontracten aan.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier