Overslaan en naar de inhoud gaan

Relanceprojecten voor de mediasector

Digitale transformatie van de Vlaamse mediasector

Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitrol van een innovatief digitaal transformatieprogramma voor de brede Vlaamse mediasector met als doel om de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken.

Investeren in de mediawijsheid van de Vlaming

Via 2 projecten investeert de Vlaamse Regering in het versterken van mediawijsheid van de Vlaming.

Er wordt een flankerend traject bij het bestaande project ‘Nieuws in de Klas’ opgezet. De bedoeling is om kinderen en jongeren nog nieuwsvaardiger te maken door meer in te zetten op interactie. Er zal specifiek gewerkt worden op drie elementen:

  1. een 'Nieuwsmakers' wedstrijd gericht op de eerste graad van het secundair onderwijs;
  2. een initiatief rond factchecking gericht op de tweede graad van het secundair onderwijs;
  3. een debatmarathon gericht op de derde graad van het secundair onderwijs.

De ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid wordt versneld binnen sectoren en organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren. Mediawijs zal ondersteuning bieden bij het opstellen van richtlijnen en het kader voor een digitaal inclusief en mediawijs-beleid binnen deze sectoren en organisaties.

Investeringen in de audiovisuele sector en het Garantiefonds

Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het voor onafhankelijke audiovisuele producenten onmogelijk geworden om schade en annuleringskosten als gevolg van pandemieën te verzekeren. Het risico bestaat dat een productie moet worden stopgezet door besmetting van onvervangbare cast- of crewleden of door overheidsmaatregelen tijdens een besmettingsgolf. Om deze onvoorziene kosten als gevolg van de coronamaatregelen te dekken, wordt het Garantiefonds gelanceerd voor Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties. Het Garantiefonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds.
 

Impuls aan VAF Mediafonds en Gamefonds

Via een financiële impuls aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds stimuleert de Vlaamse Regering de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse televisiereeksen en games. Tijdens de coronacrisis is immers gebleken dat er in de sector een grote nood is aan bijkomende financiering voor de ondersteuning van lokale audiovisuele producties en games.

CrossMediaal Consortium (XMC)

De Vlaamse Regering investeert samen met de mediabedrijven in een nieuw crossmediaal meetsysteem dat het mediagebruik in Vlaanderen beter in beeld moet brengen. Het nieuwe systeem zal data combineren van zowel televisie, radio, sociale media, mediawebsites als apps. Hierdoor zullen de mediabedrijven nieuwe inzichten krijgen.

Het op te richten CrossMediaal Consortium zal het meetsysteem ontwikkelen en implementeren en bestaat uit tien partijen: Ads & Data, DPG Media, Mediafin, Mediahuis, Niet-openbare regionale televisievereniging Vlaanderen (NORTV), Roularta Media Group, SBS Belgium, Vlaamse Audiovisuele Regie (VAR), Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en WE MEDIA.

De Vlaamse Regering draagt 4 miljoen euro bij aan het project uit de relancemiddelen Vlaamse Veerkracht, de mediagroepen zelf investeren 1,7 miljoen euro.

Het project wordt nu aangemeld bij de Europese Commissie. Zij gaat dit dossier grondig bestuderen en evalueren. Als er groen licht komt, is het de bedoeling dat het project volgend jaar van start gaat.

Vlaamse mediasector bundelt krachten voor nieuw crossmediaal meetsysteem

Lees meer over het nieuwe meetsysteem