Overslaan en naar de inhoud gaan

Investeringssubsidie strategische cultuur- en jeugdinfrastructuur

Wat

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring binnen dit reglement, moet de subsidieaanvrager beschikken over een strategische cultuur- of jeugdinfrastructuur. Dat is infrastructuur waarin één of meerdere cultuur- of jeugdorganisaties hun werking hebben, en die minstens aan één van de volgende kenmerken voldoet: 

  1. De schaal van de cultuur- of jeugdinfrastructuur is van uitzonderlijke omvang. 
  2. De cultuur- of jeugdwerking die in de infrastructuur plaatsvindt, richt zich op de Vlaamse Gemeenschap of ruimer. 
  3. De infrastructuur vervult een specifieke cultuur- of jeugdfunctie van strategisch belang voor de Vlaamse Gemeenschap. 
  4. De infrastructuur heeft een uitzonderlijk cultureel belang door haar architecturale of historische waarde. 

Alle informatie over de subsidie vind je in onderstaande documenten: 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een investeringssubsidie voor strategische cultuur- en jeugdinfrastructuur moet je voldoen aan enkele subsidievoorwaarden.  

De belangrijkste voorwaarden zijn:  

  • De subsidieaanvrager is een rechtspersoon zonder winstgevend doel. 
  • Het project ligt in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 
  • De overheidsopdracht voor de plaatsing van de werken wordt op zijn vroegst verzonden of gepubliceerd op de datum van de subsidiebeslissing. 
  • De investeringssubsidie bedraagt nooit meer dan 60% van de kosten. Dat wil zeggen dat minstens 40% van de kosten wordt gefinancierd door eigen middelen of middelen van andere overheden of derden. 
  • De organisatie waarvan de culturele of jeugdwerking is gevestigd in de infrastructuur waar de werken plaatsvinden, beschikt over een aantoonbaar beschikkingsrecht voor de infrastructuur dat niet kan eindigen binnen twintig jaar na toekenning van de investeringssubsidie. 

Indiendatum

Je kunt een aanvraag voor investeringssubsidies het hele jaar door indienen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag in via de webapplicatie KIOSKNeem de handleiding erbij. Hierin leggen we stap voor stap uit hoe je een aanvraag indient. 

Bekijk ook de presentatie die we tijdens het infomoment over het nieuwe subsidiereglement hebben gegeven. 

Beoordeling van je aanvraag

Als je aanvraag voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden en de subsidievoorwaarden, stelt het departement een beoordelingscommissie samen. De beoordelingscommissie gaat op plaatsbezoek en formuleert een advies aan de minister. De minister beslist daarna op basis van het advies over de toekenning van de subsidie. 

Na goedkeuring van de subsidie

Is je project goedgekeurd? Dan zijn er nog heel wat elementen en voorwaarden waar je rekening moet mee houden. Lees er meer over in onze handleiding voor begunstigden

Eens de subsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in alle communicatie over het project.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier