Overslaan en naar de inhoud gaan
Kennisportalen Kennisportalen

Kennisportalen

Vrijetijdsmonitor

De Vlaamse subsidies voor het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid werden in 2016 overgeheveld naar het Gemeentefonds, maar de Vlaamse overheid en de lokale besturen blijven monitoren wat er lokaal leeft en speelt op vrijetijdsgebied. Dit alles om de gemeenten te ondersteunen in het uitbouwen van een goed cultuur-, jeugd- en sportbeleid op hun maat.

Verschillende gemeenten waren van meet af aan bij het project lokale vrijetijdsmonitor betrokken en hebben in overleg met de sectororganisaties en het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Agentschap Sport Vlaanderen en VVSG een set van indicatoren samengesteld en een concrete aanpak uitgewerkt om de nodige data te verzamelen, te verrijken en te ontsluiten. De Studiedienst van de Vlaamse Regering, Stedenbeleid en het Agentschap Binnenlands Bestuur zijn partners in dit project.

Alle informatie over de lokale vrijetijdsmonitor vind je op www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be.

 

Kennisportaal cultuur-, gemeenschapscentra en bibliotheken

Hoeveel deelnemers bereiken de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen? Welke taken nemen vrijwilligers op zich? Hoeveel materialen bezit een openbare bibliotheek? En wie leent materialen uit? Op deze en nog veel meer vragen vind je het antwoord in het Kennisportaal cultuurcentra en bibliotheken.

Ga op ontdekking en bepaal zelf met welke gegevens je aan de slag gaat op www.kennisportaalccenbib.be.