Overslaan en naar de inhoud gaan

Departement Cultuur, Jeugd & Media

Headerbeeld kinderen touwtrekken

Registreer nu werkjaar 2023

De lokale vrijetijdsmonitor ontsluit sinds 2018 om de drie jaar gegevens over het vrijetijdsbeleid van de Vlaamse steden en gemeenten. Diverse sectororganisaties, koepelfederaties en de Vlaamse en de federale overheid leveren data aan. De steden en gemeenten leveren zelf unieke data aan. Zij kunnen vanaf nu opnieuw registreren in de registratietool. Ditmaal gaat het om werkjaar 2023.

Meer over nieuwe bevragingsronde
sporters

Sneller en eenvoudiger registreren

We reduceerden de planlast voor lokale besturen: minder vragen én eenvoudiger registreren. Vanaf nu kan je indien gewenst vanuit één gebruikersrol in de registratietool gegevens invoeren én bevestigen. 

Bekijk en vergelijk de data in de lokale vrijetijdsmonitor

Ontdek onze data
Laptops met grafiek statuspercentages rubrieken

Resultaten van meetmoment 2022

 

In 2022 beantwoordden 87 steden en gemeenten meer dan 80% van alle vragen, 125 steden en gemeenten meer dan 50% van alle vragen, en 51 steden en gemeenten minder dan 50% van alle vragen. 

De tweede bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor is opgedeeld in acht aparte rubrieken. Alle rubrieken tezamen werden voor 57% ingevuld, verspreid over meer dan 1000 invulvelden. De rubrieken van de bevraging komen grotendeels overeen met de acht thema's waarin de monitor ontsluit: Aanbod, Participatie, Medewerkers, Inspraak, Samenwerking, Tevredenheid, Financiën en Infrastructuur. 

Vind hier meer informatie over de thema's

 

Deze grafiek toont de evolutie van ingevulde rubrieken tussen de twee meetmomenten met betrekking tot de werkjaren 2017 en 2021.