Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal vrijwilligers bij jeugdinitiatieven 

Mei 2023

 

Definitie

Dit dashboard toont het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor gemeentelijke en particulier georganiseerde jeugdinitiatieven.  

Het gaat over het totale aantal vrijwilligers over de verschillende statuten en werkvormen heen. Hoewel vrijwilligers volgens de vrijwilligerswet onbezoldigd werken, bestaan er binnen het jeugdwerk diverse contracten en vergoedingen waarmee jongeren voor hun inzet worden beloond. Deze vrijwilligers worden ook meegeteld. 

Er wordt een opdeling gemaakt tussen initiatieven die het gemeentebestuur organiseert en initiatieven die door particulieren worden georganiseerd. 

Een overzicht van de definities van jeugdinitiatieven is hier te vinden. 

 

Bron

2017: NVT 

2021: Registratietool lokale vrijetijdsmonitor 

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

 Hoeveel vrijwilligers worden ingezet per gemeentelijk en particulier jeugdinitiatief?