Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal bibliotheekvestigingen

Maart 2023

 

Definitie

Het dashboard toont het aantal bibliotheekvestigingen binnen een gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep.

Deze data bieden inzicht in de geografische spreiding van de bibliotheken in Vlaanderen en meer ingezoomd in de lokale spreiding van de diverse bibliotheekvoorzieningen.

De openbare bibliotheek (OB) kan verschillende vestigingen hebben. Een gemeente of zone heeft slechts één hoofdbibliotheek (HB), maar het kan wel over meerdere bedieningspunten (BP) en servicepunten (SP) beschikken. In tegenstelling tot de hoofdbibliotheek en de bedieningspunten zijn de servicepunten niet voor iedereen toegankelijk, of zijn ze niet het hele jaar toegankelijk. Voorbeelden zijn de gevangenisbibliotheek en de schoolbibliotheek, een strandbibliotheek of een pop-upbibliotheek.

 

Bron

2017: BIOS3 van het Departement Cultuur, Jeugd, en Media

2021: Eéngemaakt bibliotheeksysteem Wise van Cultuurconnect en checkmarketbevraging van Departement Cultuur, Jeugd, en Media

 

Leveringsperiode

De API-connectie tussen de systemen van Cultuurconnect en het Departement Cultuur, Jeugd en Media werd opgestart in september 2021, de data werden binnen gehaald in juli 2022. De geüpdatete data hebben betrekking tot het werkjaar 2021. De checkmarketbevraging bibliotheken leverde data op in september 2022 over werkjaar 2021. 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kunnen gegevens worden vergeleken voor de referentiejaren 2017 en 2021.
Daarnaast zijn op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media data over bibliotheken beschikbaar die van 2006 tot en met 2019 door het uitgedoofde registratiesysteem BIOS zijn opgevraagd.

 

Originele vraagstelling

De bibliotheken registreren zelf hun adresgegevens op hun publieke website. Die adresgegevens worden door Cultuurconnect verzameld en aan het Departement, Cultuur, Jeugd en Media bezorgd.

 

Opmerkingen

Sinds 2018 migreren steeds meer bibliotheeksystemen naar Wise, een eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) voor de stabiele werkprocessen in de bibliotheken van Vlaanderen. Cultuurconnect stelt die dienst ter beschikking.

De aangesloten bibliotheken zijn zelf verantwoordelijk voor de datakwaliteit door hun input op de eigen bibliotheekwebsites.

Het EBS verzamelt die data op de publieke websites van de bibliotheken. Op die websites worden dan ook geen data aangeboden van bibliotheekvestigingen of collecties die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Dat betekent dat de data enkel zicht geven op de hoofdbibliotheken en op de bedieningspunten. De servicepunten zijn niet inbegrepen. 

Niet alle Vlaamse bibliotheken zijn op het EBS aangesloten. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM) stuurt daarom complementair een eigen checkmarketbevraging uit in kader van de leenrechtvergoeding. Ook de bibliotheken die deze bevraging ontvingen en invulden, zijn zelf verantwoordelijk voor de datakwaliteit.

Tegen 2024 zullen alle bibliotheken in Vlaanderen op het EBS aangesloten zijn. Ontdek hier welke gemeenten momenteel al zijn aangesloten. Alle 38 niet-aangesloten bibliotheken vulden complementair de checkmarketbevraging in.

De coronapandemie van 2020 en 2021 heeft mogelijk een invloed op de representativiteit van de data over het werkjaar 2021.