Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal publieke digitale toestellen van de bibliotheken in Vlaanderen

Maart 2023

 

Definitie

Het dashboard toont het aantal computers ter beschikking per 10.000 inwoners van de gemeente, in verhouding tot een vergelijkingsgroep.

Door elektronische digitale apparatuur ter beschikking te stellen, toont de bib aan in welke mate ze bijdraagt aan de digitale geletterdheid van een stad of gemeente. 

De openbare bibliotheek (OB) koopt zelf elektronische digitale toestellen aan die bezoekers kunnen gebruiken. Dat kunnen zowel vaste desktopcomputers zijn als mobiele apparaten, zoals tablets of laptops. Hieronder vallen geen vaste of mobiele digitale toestellen die enkel beschikbaar gesteld worden om de bibliotheekcatalogus te raadplegen.  

De bib heeft mogelijk meer dan een bedieningspunt. Er is de hoofdbibliotheek, en er zijn eventueel verschillende kleinere vestigingen. De lokale vrijetijdsmonitor rapporteert over het totale aantal bedieningspunten in een stad of gemeente. 

 

Bron

2017: BIOS3 van het Departement Cultuur, Jeugd, en Media. 

2021: registratietool lokale vrijetijdsmonitor. 

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kunnen gegevens worden vergeleken voor de referentiejaren 2017 en 2021. 

Daarnaast zijn op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media data over bibliotheken beschikbaar die van 2006 tot en met 2019 door het uitgedoofde registratiesysteem BIOS zijn opgevraagd.

 

Originele vraagstelling

Hoeveel computers stelt de bib in uw gemeente ter beschikking? Vermeld hier het aantal publieke toestellen van de bib in uw gemeente. Het gaat alleen om de toestellen die de bib zelf aankocht. In sommige gemeenten worden de toestellen door externe actoren verzorgd, bijvoorbeeld door een gemeentedienst, een diensten- of buurtcentrum, een welzijnsorganisatie of buurtwerking, enzovoort.  

Vermeld dus 0 als de bib zelf geen computers ter beschikking stelt aan haar bezoekers. 

 

Opmerkingen

87% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 262 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 44% van die vrijetijdsdiensten vulde specifiek de vragen in over aanbod en participatie Cultuur. In 2018 was dat 53% op een totaal van 232 vrijetijdsdiensten. 

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.