Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal actieve vrijwilligers in de bibliotheken 

April 2023

 

Definitie

Een vrijwilliger is een persoon die onbezoldigd (met uitzondering van een eventuele beperkte onkostenvergoeding) een activiteit in min of meer georganiseerd verband verricht, met onverplicht karakter, ten behoeve van anderen of van de samenleving.  

Personen die zetelen in het beheersorgaan, stage- en eindwerkstudenten, uitvoerders van alternatieve strafmaatregelen, personeel ... zijn geen vrijwilligers. Begeleiders van leeskringen, kinder- en jeugdjury worden als vrijwilligers beschouwd. 

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor 

 

Leveringsperiode

2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

 

Originele vraagstelling

Hoeveel vrijwilligers waren actief in of voor de openbare bibliotheek tijdens het afgelopen werkjaar? 

 

Opmerkingen

Door corona en mede door de langere sluiting van openbare bibliotheken is de inzet van vrijwilligers in deze periode eerder beperkt en ook moeilijker meetbaar.