Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal fysieke locaties van jeugdhuizen en -clubs

December 2022

 

Definitie

Jeugdhuizen en –clubs zijn ontmoetingsplaatsen voor jongeren. Ze behoren tot het open jeugdwerk en hebben dus een werking die voor en door jongeren in de vrije tijd georganiseerd wordt. Het open jeugdwerk organiseert activiteiten rond bepaalde thema’s die de eigenheid van jongeren weerspiegelen. Daardoor hebben de jeugdhuizen of de -clubs het potentieel om uit te groeien tot broeiplekken van jong ondernemerschap.

Een jeugdhuis of –club is veel meer dan een accommodatie alleen.

De kern van wat een jeugdhuis of –club kan betekenen in de samenleving, kan met 4 functies worden samengevat:

  1. Ontmoeting is de basis. Van daaruit worden jonge mensen uitgenodigd om engagement op te nemen.
  2. De actieve inzet van jongeren is het doel van de werking en zorgt ervoor dat het jeugdhuis voortdurend blijft evolueren.
  3. Een jeugdhuis wordt draaiende gehouden door een brede groep van jongeren die zich samen voor hun cultuur inzetten.
  4. Daar leren zij al doende van mekaar, of aan de hand van een cursus.

Deze data bieden inzicht in de spreiding van het open jeugdwerk in fysieke locaties, meer bepaald jeugdhuizen of –clubs. De aparte belichting van enerzijds gemeentelijke en anderzijds particuliere werkingen geeft lokale besturen een idee over hoe deze twee niveaus elkaar op het eigen grondgebied kunnen versterken.

Totaal aantal werkingen van het open jeugdwerk in kaart

De kaart toont het totale aantal werkingen van het open jeugdwerk in heel Vlaanderen. Een vergelijking is mogelijk per 10.000 jongeren.

Wanneer je over de kaart hovert, verschijnt een pop-upvenster met een cijfer per 10.000 jongeren voor elke afzonderlijke gemeente. Staat je cursor te dicht op een grens, dan geeft het pop-upvenster de cijfers van beide of meerdere gemeenten weer. Zoom in voor een nauwkeuriger resultaat.

Het standaard referentiejaar werd ingesteld op 2021. U kunt dit links bovenaan het dashboard aanpassen naar een vorig jaar. 
Hover over het info-icoontje naast de titel van de kaart om de bron van de data in kwestie te raadplegen.

Totaal aantal werkingen van het open jeugdwerk in grafiek

De grafiek toont een staafdiagram van het totaal aantal werkingen van het open jeugdwerk per 10.000 jongeren in vergelijking met een geselecteerde vergelijkingsgemeente of -groep. 

Het standaard referentiejaar werd ingesteld op 2021. U kunt dit links bovenaan het dashboard aanpassen naar een vorig jaar.
Hover over het info-icoontje naast de titel van de grafiek om de bron van de data in kwestie te raadplegen.

Aantal werkingen van het open jeugdwerk per type van organisator

De grafiek toont een cirkeldiagram van enerzijds het aandeel van gemeentelijke werkingen, en van anderzijds het aandeel van particuliere werkingen van het open jeugdwerk in de basisgemeente.

Het standaard referentiejaar werd ingesteld op 2021. U kunt dit links bovenaan het dashboard aanpassen naar een vorig jaar.
Hover over het info-icoontje naast de titel van de grafiek om de bron van de data in kwestie te raadplegen.

 

Bron

2017, 2021: Formaat, registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Formaat april 2022 over werkjaar 2021
De lokale vrijetijdsmonitor maart tot september 2022 over werkjaar 2021

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Formaat registreert als koepelorganisatie van het open jeugdwerk mogelijk particuliere lokale jeugdhuizen en -clubs in Vlaanderen. De koepel ent haar lidmaatschapsprocedure op acht strategische bouwstenen. Daarover gaat zij in gesprek met een initiatief dat zich wil aansluiten. De data waarover de lokale vrijetijdsmonitor rapporteert, worden uit het verslag van die gesprekken getrokken.

De registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor vraagt aansluitend het aantal lokale groepen van jeugdhuizen of –clubs op die door de gemeente zelf zijn ingericht.

 

Opmerkingen

88% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 263 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 69% van die vrijetijdsdiensten vulde specifiek de vragen in over infrastructuur.

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, alsook het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.

De coronapandemie van 2020 en 2021 heeft mogelijk een invloed op de representativiteit van de data over het werkjaar 2021.