Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal bezoeken aan de bibliotheken

September 2023

 

Definitie

Het dashboard geeft het aantal bibliotheekbezoeken weer in de gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep.

Hettotale aantal bezoekenaan de verschillende bedieningspunten van deopenbarebibliotheek (hoofdbibliotheek en alle filialen) tijdens het afgelopen werkjaar, ongeacht of de bezoeker een werk uitleent of geregistreerd is als lid. Het gaat dus niet over unieke bezoekers, maar over alle bezoeken.    

Geteld of geraamd: er moet aangegeven worden of het  aantal bezoekenexact geteld is via een registratiesysteem of via een elektronischteloog,of dat het een geraamd cijfer is.   

Aandeel van de inwoners van 17 tot 85 jaar dat het afgelopen jaar minstens één keer een bibliotheek heeft bezocht in de eigen gemeente/stad of in een andere gemeente.  

 

Bron

Burgerbevraging Gemeente- & Stadsmonitor (GSM) 

 

Leveringsperiode

Maart en april

 

Vergelijkbaar in tijd

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 .

 

Originele vraagstelling

Vraagstelling GSM: 
Hoeveel keer heb je het afgelopen jaar in jouw gemeente een gemeentelijke bibliotheek bezocht? 
Hoeveel keer heb je het afgelopen jaar in een andere gemeente een bibliotheek bezocht?