Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal bezoeken aan de bibliotheken

Oktober 2023

 

Definitie

Het deelthema Deelnemers van het dashboard Het Bereik van de openbare bibliotheek geeft het aantal bibliotheekbezoeken weer in de gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep. Een vergelijking is mogelijk per 10.000 inwoners.

Dit gaat over het totaal aantal bezoeken aan de verschillende bedieningspunten van de bib in de gemeente over het afgelopen werkjaar. De lokale vrijetijdsmonitor maakt geen onderscheid tussen de bezoeken aan het hoofdfiliaal en die aan de uitleenposten.

Een bezoek aan de bib is meer dan alleen een moment waarop een bezoeker of geregistreerd lid materiaal uitleent. De bibliotheken geven het totale aantal bezoeken aan dat zij bijhouden. Dat zijn geen unieke bezoekers.

 

Bron

2017: BIOS, Dept. Cultuur, Jeugd & Media

2021: registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Hoeveel bezoeken krijgt de bib in uw gemeente?

 

Opmerkingen

De openbare bibliotheek (OB) heeft mogelijks meer dan één bedieningspunt. Er is de hoofdbibliotheek, en er zijn eventueel verschillende kleinere vestigingen. De lokale vrijetijdsmonitor vraagt telkens informatie over de som van deze diverse bedieningspunten in de gemeente.

De bibliotheken en/of de lokale cultuurbeleidscoördinatoren konden in de registratietool aangeven of het aantal bezoeken exact geteld werd met een registratiesysteem of elektronisch tel-oog, of dat het aantal bezoeken geraamd werd. Als het hoofdfiliaal bijvoorbeeld een tel-oog heeft (exact, en de uitleenposten niet (geraamd), dan diende men naast het invoerveld 'geraamd' te selecteren. Op het dashboard wordt dit onderscheid niet weergegeven. Raadpleeg de open data voor een onderscheid tussen het exacte aantal bezoekers en het geraamde aantal bezoekers.

88% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 263 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 44% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen in over aanbod en participatie Cultuur. In 2018 was dat 53% van 232 vrijetijdsdiensten.  

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, alsook het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.

Geeft de grafiek geen data weer, dan kon de stad of de gemeente geen data via de openbare bibliotheek (OB) ontvangen. Sommige gemeenten hebben zelf geen bib en sommige bibs maken voor hun bibliotheekvoorziening deel uit van een samenwerkingsverband met andere gemeenten.  

De coronapandemie van 2020 en 2021 heeft veel invloed op de representativiteit van de data over het werkjaar 2021. De bibs kampten met langere sluitingsperioden en met perioden waarin enkel afhalingsdienstverlening mogelijk was. Daardoor vormen de data van 2021 geen exacte weerspiegeling van een openbare bibliotheekwerking van vóór de coronapandemie.