Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidsdoelstellingen van de cultuurhuizen in Vlaanderen

Maart 2023

 

Definitie

Het dashboard toont de beleidsdoelstellingen van de cultuurhuizen in de gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep.

De cultuurhuizen stellen verschillende soorten fysieke en digitale informatie- en cultuurdragers ter beschikking. Ook de inhoud van die dragers maken zij toegankelijk voor alle inwoners binnen en buiten haar werkgebied. De inrichtende macht van een cultuurhuis is in Vlaanderen altijd een gemeente, een autonoom gemeentebedrijf (AGB) of een extern verzelfstandigd agentschap (EVA vzw). Zij geven de cultuurhuizen een of meer beleidsdoelstellingen die de cultuurhuizen gedurende langere periodes of het hele jaar door moeten realiseren voor bepaalde activiteiten. 

Bekijk hier de activiteiten waarop de cultuurhuizen volgens de bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hun beleidsdoelstellingen kunnen toepassen. 

De lokale vrijetijdsmonitor somt de volgende beleidsdoelstellingen op:

  • community information of maatschappelijke thema’s 

  • cultuureducatie 

  • cultuurparticipatie of -spreiding 

  • doelgroepenwerking of laagdrempeligheid 

  • e-inclusie of mediawijsheid 

  • gemeenschapsvorming of ontmoeting 

  • leesmotivatie of –bevordering 

  • levenslang leren 

  • ontspanning en vrije tijd 

  • scholenwerking of onderwijs 

Deze data bieden inzicht in hoe de dienstverlening van de cultuurhuizen evolueert. Een cultuurhuis heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Daarom krijgt zij specifieke opdrachten van het lokaal bestuur. De data bieden onder meer een antwoord op de vragen: Rond welke thema’s schuiven de steden en de gemeenten hun cultuurhuizen naar voor in het lokaal cultuurbeleid? Welke thema’s krijgen expliciete aandacht in de werking van een cultuurhuis? Door dat in beeld te brengen, bereikt men een vlottere kennisdeling tussen de cultuurhuizen onderling en tussen de cultuurhuizen en de lokale besturen. 

Bron

2017: NVT

2021: Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor worden alleen de data voor referentiejaar 2021 ontsloten. 
Daarnaast zijn op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media data over de cultuurhuizen beschikbaar die van 2006 tot en met 2019 via het uitgedoofde registratiesysteem CCinC werden opgevraagd. 

 

Originele vraagstelling

Selecteer voor de eigen activiteiten rond welke beleidsdoelstelling en/of doelgroep wordt gewerkt. Klik op ‘Kies waarden’ onder het titeltje ‘Beleidsdoelstellingen’ om de beleidsdoelstellingen van die activiteiten te kunnen selecteren. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Selecteer ‘Niet van toepassing’ als het cultuurhuis in uw gemeente voor deze activiteiten geen specifieke beleidsdoelstellingen nastreeft. 

 

Opmerkingen

Niet alle steden en gemeenten beschikken over een cultuurhuis. Geeft de grafiek geen data weer, dan beschikt de gemeente niet over een cultuurhuis of heeft ze geen gegevens doorgegeven. De cijfertabel toont uitsluitend de gemeenten waarover de lokale vrijetijdsmonitor cijfers ter beschikking heeft. 

In sommige steden en gemeenten vormt de werking van het cultuurhuis een integraal onderdeel van de lokale cultuurdienst. 

De data van 2017 zijn afkomstig van de uitgedoofde registratietool voor cultuurcentra (CCinC). Voor dat referentiejaar hebben de data dus uitsluitend betrekking op de cultuurcentra, niet op gemeenschaps- en belevingscentra of andere cultuurhuizen. 

Hoewel de beleidsdoelstellingen van de cultuurcentra vóór het referentiejaar 2017 al met CCinC werden opgevraagd, werd dit in een andere vorm bevraagd. Dat bemoeilijkt de vergelijking tussen de referentiejaren 2017 en 2021. De resultaten van referentiejaar 2017, en ook die van de vorige referentiejaren, kunnen alsnog geraadpleegd worden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

87% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 262 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 44% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen in over aanbod en participatie Cultuur. In 2018 was dat 53% van 232 vrijetijdsdiensten.  

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.   

De coronapandemie van 2020 en 2021 heeft veel invloed op de representativiteit van de data over het werkjaar 2021. De cultuurhuizen kampten met veel annuleringen of stelden hun activiteiten noodgedwongen uit. Er ontstonden nieuwe of alternatieve vormen waarin activiteiten konden doorgaan, bijvoorbeeld een onlineconcert. Voor die nieuwe vormen moesten de cultuurhuizen nog een adequate registratiemethode vinden. Daardoor kon de lokale vrijetijdsmonitor die nieuwe of alternatieve vormen nog niet bevragen. 

Door de omstandigheden veroorzaakt door de coronapandemie vormen de data van 2021 dus geen exacte weerspiegeling van de werking van cultuurhuizen van vóór de coronapandemie.